Lenalidomid (Revlimid)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Medicinrådet har besluttet at tage sagen op af egen drift
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Knoglemarvskræft Myelomatose
Anvendelse:  Knoglemarvskræft
Fagudvalg:  Knoglemarvskræft (myelomatose)
Sidst opdateret: 25. september 2019

Medicinrådets besluttede at tage sagen op af egen drift den 13. marts 2019

Anbefaling

Offentliggjort den 25. september 2019

OBS: Anbefalingen afløser en tidligere anbefaling: Medicinrådets anbefaling vedrørende lenalidomid til knoglemarvskræft (myelomatose) fra den 30. januar 2019.

Medicinrådets anbefaling vedr. vedligeholdelsesbehandling med lenalidomid til knoglemarvskræft efter højdosis kemoterapi med stamcellestøtte

Status for vurdering af lægemidlet

Forberedelse og protokol

Aktivitet
Medicinrådet har besluttet at tage sagen op af egen drift
Behandlet 13. marts 2019. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Omkostningsanalyse af lægemidlet

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 12. september 2019. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 25. september 2019. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 13. marts - 25. september 2019. 

Da sagen er igangsat på initiativ af Medicinrådet, er sagsbehandlingstiden ikke opgjort.