Gå til hovedindholdet

Lenalidomid (Revlimid)

Status: Arkiveret

Ansøger: Celgene
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Knoglemarvskræft Myelomatose
Anvendelse:  Knoglemarvskræft
Fagudvalg:  Knoglemarvskræft (myelomatose)
Sidst opdateret: 30. januar 2019

Anbefaling

Godkendt den 30. januar 2019

OBS: Denne anbefaling afløses af en ny anbefaling: Medicinrådets anbefaling vedrørende lenalidomid til knoglemarvskræft (myelomatose) af den 25. september 2019.

Medicinrådets anbefaling vedrørende vedligeholdelsesbehandling med lenalidomid som mulig standardbehandling til knoglemarvskræft efter højdosiskemoterapi med stamcellestøtte

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
14. september 2019. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
14. september - 19. oktober 2019. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
13. november 2017. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
13. november - 06. december 2017. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
23. januar - 06. februar 2018. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
30. januar 2018. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
01. marts 2018. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
30. januar 2019. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
13. november 2017 - 30. januar 2019. 

Der har været udvidede clockstop, som har varet fra rådsmødet den 28. juni 2018 til rådsmødet den 30. januar 2019, hvor drøftelsen af anbefalingen er genoptaget, dvs. i alt 30 uger og 6 dage.

Medicinrådet har gennemført vurderingen af lenalidomid på 32 uger og 2 dage, fratrukket det udvidede clockstop.