Gå til hovedindholdet

Fagudvalget vedr. knoglemarvskræft (myelomatose)

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende knoglemarvskræft (myelomatose)

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (13) Igangværende vurderinger (5)

Forperson

Navn Indstillet af
Anne Kærsgaard Mylin
Overlæge, ph.d.
Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Hæmatologisk Selskab

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Deltager ikke Region Nordjylland
Anja Klostergaard
Konstitueret overlæge
Region Midtjylland
Charlotte Toftmann Hansen
Overlæge
Region Syddanmark
Carsten Helleberg
Overlæge
Region Hovedstaden
Bo Amdi Jensen
Overlæge
Region Sjælland
Udpegning i gang Dansk Myelomatose Studiegruppe
Mette-Pernille Donsmark
Farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Kenneth Skov
Afdelingslæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Lisbeth Egeskov
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Carsten Levin
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Johanne Hagelberg Mosdal
Fagudvalgskoordinator
jhd@medicinraadet.dk