Fagudvalget vedr. knoglemarvskræft (myelomatose)

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende knoglemarvskræft (myelomatose)

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (6) Igangværende vurderinger (3)

Formand

Navn Indstillet af
Ulf Christian Frølund
Overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber og udpeget af Region Sjælland

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Asta Svirskaite
Overlæge
Region Nordjylland
Anja Klostergaard
Konstitueret overlæge
Region Midtjylland
Per Trøllund Pedersen
Specialeansvarlig overlæge
Region Syddanmark
Carsten Helleberg
Overlæge
Region Hovedstaden
Lisbeth Egeskov
Patient/patientrepræsentant
Patient/patientrepræsentant
Lise Heimark
Patient/patientrepræsentant
Patient/patientrepræsentant
Anne Kærsgaard Mylin
Afdelingslæge
Dansk Myelomatose Studiegruppe
Jennifer A. F. Andresen
Farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Tonny Studsgaard Petersen
Overlæge, klinisk lektor
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi

Medicinrådets sekretariat

Anette Pultera Nielsen
Fagudvalgskoordinator
apn@medicinraadet.dk