Gå til hovedindholdet

Fagudvalget vedr. knoglemarvskræft (myelomatose)

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende knoglemarvskræft (myelomatose)

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (13) Igangværende vurderinger (3)

Formand

Navn Indstillet af
Ulf Christian Frølund
Overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Hæmatologisk Selskab samt udpeget af Region Sjælland

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Kasper Røikjær Jensen
Afdelingslæge
Region Nordjylland
Anja Klostergaard
Konstitueret overlæge
Region Midtjylland
Charlotte Toftmann Hansen
Overlæge
Region Syddanmark
Carsten Helleberg
Overlæge
Region Hovedstaden
Anne Kærsgaard Mylin (næstformand)
Overlæge
Dansk Myelomatose Studiegruppe
Amina Dam Haagensen
Farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Tonny Studsgaard Petersen
Overlæge, klinisk lektor
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Lisbeth Egeskov
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Carsten Levin
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Johanne Hagelberg Mosdal
Fagudvalgskoordinator
jhd@medicinraadet.dk