Lægemidler og indikations­udvidelser

Medicinrådet udarbejder anbefalinger af nye lægemidler og indikationsudvidelser. Du kan læse mere om Medicinrådets arbejde med nye lægemidler og indikationsudvidelser her. 

Du kan abonnere på de enkelte lægemidler og modtage ændringerne via e-mail. Klik på  rss-ikonet, når du er inde på siden for det lægemiddel, som du gerne vil abonnere på.

Tilbagetrukne ansøgninger Arkiv

Viser 178 resultater

1 - 25 af 178 resultater
Sygdomsområde Specifik sygdom Lægemiddel Fagudvalg Status
Cancer, Kræftsygdomme Brystkræft, Mammacancer Alpelisib (Piqray) Brystkræft Ikke anbefalet
Cancer, Kræftsygdomme Akut leukæmi, Blodkræft Gilteritinib (Xospata) Akut leukæmi Delvist anbefalet
Cancer, Kræftsygdomme Nyrekræft, Renalcellekarcinom Avelumab (Bavencio), Axitinib (Inlyta) Nyrekræft Ikke anbefalet
Blodsygdomme, Cancer, Hæmatologi, Kræftsygdomme Myelofibrose Fedratinib (Inrebic) Kroniske myeloproliferative sygdomme (inkl. kronisk myeloid leukæmi) Anbefalet
Blodsygdomme, Hæmatologi Blødersygdom, Hæmofili Emicizumab (Hemlibra) Blødersygdomme Ikke anbefalet
Cancer, Kræftsygdomme Knoglemarvskræft, Myelomatose Isatuximab (Sarclisa) i komb. med carfilzomib og dexamethason Knoglemarvskræft (myelomatose) Ikke anbefalet
Gigtsygdomme, Reumatologi Aksial spondylartrit, Rygsøjlegigt Secukinumab (Cosentyx) Gigtsygdomme Anbefalet
Cancer, Kræftsygdomme Waldenstrøms makroglobulinæmi Zanabrutinib (Brukinsa) Lymfekræft (lymfomer) Anbefalet
Cancer, Hudsygdomme, Kræftsygdomme Hudkræft Cemiplimab (Libtayo) Modermærkekræft og non-melanom hudkræft Anbefalet
Neurologiske sygdomme Epilepsi Fenfluramin (Fintepla) Epilepsi Anbefalet
Dermatologi, Hudsygdomme Arveligt angioødem, Hereditært angioødem Berotralstat (Orladeyo) Arveligt angioødem Anbefalet
Lunge- og luftvejssygdomme Kronisk rhinosinuitis med næsepolypper (CRSwNP) Dupilumab (Dupixent) Inflammatoriske lidelser i næse og bihuler Ikke anbefalet
Cancer, Kræftsygdomme Cancer pulmonis, Lungehindekræft, Lungekræft, Malignt pleuralt mesotheliom Nivolumab (Opdivo) i kombination med ipilimumab Lungekræft Delvist anbefalet
Cancer, Kræftsygdomme Brystkræft, Mammacancer Tucatinib (Tukysa) i kombination med trastuzumab og capecitabin Brystkræft Anbefalet
Cancer, Kræftsygdomme Cancer pulmonis, Lungekræft, Skjoldbruskkirtelkræft, Thyreoideakræft Selpercatinib (Retsevmo) Tværgående kræftlægemidler Delvist anbefalet
Neurologiske sygdomme Neuromyelitis optica spektrumsygdom Satralizumab (Enspryng) Multipel sklerose Ikke anbefalet
Psykiatriske lidelser Depression Esketamin (Spravato) Behandlingsresistent depression hos voksne Ikke anbefalet
Cancer, Kræftsygdomme Cholangiokarcinom, Kræft i galdevejene Pemigatinib (Pemazyre) Leverkræft Anbefalet
Lunge- og luftvejssygdomme Interstitielle lungesygdomme Nintedanib (Ofev) Lungeemfysem og lungefibrose Anbefalet
Lunge- og luftvejssygdomme Interstitielle lungesygdomme Nintedanib (Ofev) Lungeemfysem og lungefibrose Ikke anbefalet
Gigtsygdomme Psoriasis artrit, Psoriasisgigt Upadacitinib (Rinvoq) Gigtsygdomme Anbefalet
Blodsygdomme, Hæmatologi Benign hæmatologi Avatrombopag (Doptelet) Benign hæmatologi Anbefalet
Cancer, Kræftsygdomme Cancer øsofagi, Spiserørskræft Pembrolizumab (Keytruda) i kombination med kemoterapi Kræft i mavesæk og mavemund Anbefalet
Cancer, Kræftsygdomme Nyrekræft, Renalcellekarcinom Nivolumab (Opdivo) Nyrekræft Anbefalet
Cancer, Kræftsygdomme Knoglemarvskræft, Myelomatose Daratumumab (Darzalex) i komb. med bortezomib, thalidomid og dexamethason Knoglemarvskræft (myelomatose) Ikke anbefalet
1 - 25 af 178 resultater
Henter