Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til metastatisk nyrekræft – version 1.0

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Nyrekræft Renalcellekarcinom
Anvendelse:  Nyrekræft
Fagudvalg:  Nyrekræft
Sidst opdateret: 21. oktober 2020

Lægemiddelrekommandationen er godkendt af Medicinrådet.

Arkiv med tidligere rekommandationer

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til metastatisk nyrekræft – version 1.0 (Gældende fra 1. januar 2021)