Gå til hovedindholdet

Fagudvalget vedr. nyrekræft

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende nyrekræft

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (9) Igangværende vurderinger (1)

Formand

Navn Indstillet af
Anne Kirstine Hundahl Møller
Overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Selskab for Klinisk Onkologi samt udpeget som medlem af Region Hovedstaden

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Har ikke specialet Region Nordjylland
Ane Iversen
Afdelingslæge
Region Midtjylland
Niels Viggo Jensen (næstformand)
Overlæge
Region Syddanmark
Har ikke specialet Region Sjælland
Jakob Henriksen
Afdelingslæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Lars Lund
Professor, overlæge
Dansk Renal Cancer Gruppe
Søren Petersen
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Johanne Hagelberg Mosdal
Fagudvalgskoordinator
jhd@medicinraadet.dk