Fagudvalget vedr. nyrekræft

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende nyrekræft

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (7) Igangværende vurderinger (3)

Formand

Navn Indstillet af
Anne Kirstine Hundahl Møller
Overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber - Vikar for formanden

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Har ikke specialet Region Nordjylland
Ane Iversen
1. reservelæge
Region Midtjylland
Niels Viggo Jensen
Overlæge
Region Syddanmark
Har ikke specialet Region Sjælland
Anne Kirstine Hundahl Møller
Overlæge
Region Hovedstaden
Jakob Henriksen
Afdelingslæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Lars Lund
Professor, overlæge
Dansk Renal Cancer Gruppe
Deltager ikke Dansk Sygepleje Selskab
Pia Weller
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Lennart Jønsson
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Anne Sønderbye
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
aon@medicinraadet.dk