Fagudvalget vedr. nyrekræft

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet er formål, sammensætning og opgave beskrevet: 
Kommissorium for fagudvalget vedrørende nyrekræft

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Fagudvalgets sammensætning

Formand

 

Indstillet af

 
Frede Donskov
Professor, overlæge, dr.med.
    Lægevidenskabelige Selskaber og udpeget af Region Midtjylland
         

Navn

   

Udpeget af

 
Har ikke specialet     Region Nordjylland
         
Niels Viggo Jensen
Overlæge
    Region Syddanmark
         
Mads Nordahl Svendsen
Ledende overlæge, lektor, p.hd.
    Region Sjælland
         
Anne Kirstine Hundahl Møller
Overlæge
    Region Hovedstaden
         
Casper Kierulf Lassen
Læge, ph.d., hoveduddannelsesstilling i klinisk farmakologi
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
         
Lars Lund
Professor, overlæge, dr.med.
    Dansk Renal Cancer Gruppe
       
Ib Henneberg
Patient/patientrepræsentant
    Danske Patienter
       
Lennart Jønsson
Patient/patientrepræsentant
    Danske Patienter
       


Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Ilse Linde
Mail: ili@medicinraadet.dk
Mobil: 21 34 24 90