Fagudvalget vedr. nyrekræft

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende nyrekræft

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (7)

Formand

Navn Indstillet af
Frede Donskov
Professor, overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber og udpeget af Region Midtjylland

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Har ikke specialet Region Nordjylland
Niels Viggo Jensen
Overlæge
Region Syddanmark
Mads Nordahl Svendsen
Ledende overlæge, lektor
Region Sjælland
Anne Kirstine Hundahl Møller
Overlæge
Region Hovedstaden
En patient/patientrepræsentant Danske Patienter
Lennart Jønsson
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Jakob Henriksen
Afdelingslæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Lars Lund
Professor, overlæge
Dansk Renal Cancer Gruppe

Medicinrådets sekretariat

Ilse Linde
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
ili@medicinraadet.dk