Fagudvalget vedr. nyrekræft

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende nyrekræft

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (7) Igangværende vurderinger (1)

Formand

Navn Indstillet af
Udpegning i gang

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Har ikke specialet Region Nordjylland
Udpegning i gang Region Midtjylland
Niels Viggo Jensen
Overlæge
Region Syddanmark
Mads Nordahl Svendsen
Ledende overlæge, lektor
Region Sjælland
Anne Kirstine Hundahl Møller
Overlæge
Region Hovedstaden
En patient/patientrepræsentant Danske Patienter
Lennart Jønsson
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Jakob Henriksen
Afdelingslæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Lars Lund
Professor, overlæge
Dansk Renal Cancer Gruppe

Medicinrådets sekretariat

Ilse Linde
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
ili@medicinraadet.dk