Gå til hovedindholdet

Fagudvalget vedr. fenylketonuri

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende fenylketonuri

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (2) Igangværende vurderinger (1)

Formand

Navn Indstillet af
Allan Bayat
Afdelingslæge
Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Pædiatrisk Selskab

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Lars Bender
Overlæge
Region Nordjylland
Har ikke specialet Region Midtjylland
Udpegning sat i bero Region Syddanmark
Har ikke specialet Region Sjælland
Kan ikke opfylde Medicinrådets habilitetskrav Region Hovedstaden
Line Jarvig
Farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Christina Gade
Afdelingslæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Bitten Aagaard
Overlæge
Dansk Selskab for Klinisk Immunologi
Hans Christian Laugaard-Jacobsen
Overlæge
Inviteret af formanden
Lise Lykke Thomsen
Speciallæge i pædiatri
Inviteret af formanden
Jens Richardt Møllegaard Jepsen
Seniorforsker, specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri
Inviteret af formanden
Nicolai Rasmus Preisler
Afdelingslæge
Inviteret af formanden
Deltager ikke Dansk Sygepleje Selskab
Anders Kahr-Højland
Patient/patientrepræsentant
Inviteret af formanden
Helle Merete Dissing
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Laura Hoffenzits Kristensen
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Anne Sønderbye
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
aon@medicinraadet.dk