Fagudvalget vedr. fenylketonuri

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende fenylketonuri

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (1) Igangværende vurderinger (1)

Formand

Navn Indstillet af
Allan Bayat
Afdelingslæge
Lægevidenskabelige Selskaber

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Lars Bender
Overlæge
Region Nordjylland
Kan ikke udpege en kandidat der opfylder Medicinrådets habilitetskrav Region Midtjylland
Ulrike Dunkhase-Heinl
Overlæge
Region Syddanmark
Har ikke specialet Region Sjælland
Kan ikke opfylde Medicinrådets habilitetskrav pga. snævert kandidatfelt Region Hovedstaden
Line Jarvig
Farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Christina Gade
Afdelingslæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Bitten Aagaard
Overlæge
Dansk Selskab for Klinisk Immunologi
Christine Melsted Jørgensen
Klinisk diætist
Inviteret af formanden
Lise Lykke Thomsen
Speciallæge i pædiatri
Inviteret af formanden
Jens Richardt Møllegaard Jepsen
Seniorforsker, specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri, ph.d.
Inviteret af formanden
Udpegning i gang Dansk Sygepleje Selskab
Helle Merete Dissing
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Laura Hoffenzits Kristensen
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Johanne Hagelberg Mosdal
Fagudvalgskoordinator
jhd@medicinraadet.dk