Fagudvalget vedr. fenylketonuri

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende fenylketonuri

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Fagudvalgets sammensætning

Der kan være indhentet yderligere oplysninger til brug for vurdering af habilitet end de, der fremgår af habilitetserklæringerne.

Formand

 

Indstillet af

 
         
Allan Bayat
Afdelingslæge
    Lægevidenskabelige Selskaber
         

Navn

   

Udpeget af

 
         
Lars Bender
Overlæge
    Region Nordjylland
         
Kan ikke udpege en kandidat, der opfylder Medicinrådets habilitetskrav     Region Midtjylland
         
Ulrike Dunkhase-Heinl
Overlæge
    Region Syddanmark
         
Har ikke specialet     Region Sjælland
         
Kan ikke opfylde Medicinrådets habilitetskrav pga. snævert kandidatfelt     Region Hovedstaden
         
Helle Merete Dissing
Patient/patientrepræsentant
    Danske Patienter
         
Laura Hoffenzits Kristensen
Patient/patientrepræsentant
    Danske Patienter  
         
Jette Lyngholm Nielsen
Klinisk farmaceut
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
         
Christina Gade
1. reservelæge
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
         
Bitten Aagaard
Overlæge
    Dansk Selskab for Klinisk Immunologi
         
Udpegning i gang     Inviteret af formanden
         
Christine Melsted Jørgensen
Klinisk diætist
    Inviteret af formanden
         
Lise Lykke Thomsen
Speciallæge i pædiatri, ph.d.
    Inviteret af formanden  
         

Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Anette Pultera Nielsen
apn@medicinraadet.dk