Gå til hovedindholdet

Pembrolizumab (Keytruda) i kombination med kemoterapi (genvurdering)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: MSD Danmark ApS
ATC-kode: L01XC18
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Lungekræft Cancer pulmonis
Anvendelse:  Ikke-planocellulær ikke-småcellet lungekræft med PD-L1-ekspression < 1 %
Fagudvalg:  Lungekræft
Sidst opdateret: 21. oktober 2020

Medicinrådet har på baggrund af nye data genoptaget sagen den 23. januar 2020. 

Se Medicinrådets 1. behandling af pembrolizumab til ikke-planocellulær ikke-småcellet lungekræft, som blev afsluttet 10. april 2019.

Anbefaling

Godkendt den 21. oktober 2020

Medicinrådets anbefaling vedrørende pembrolizumab i kombination med kemoterapi til førstelinjebehandling af patienter med uhelbredelig ikke-planocellulær ikke-småcellet lungekræft og PD-L1-ekspression < 1 %

Status for vurdering af lægemidlet

Forberedelse og protokol

Aktivitet
Medicinrådet har besluttet at tage sagen op af egen drift
23. januar 2020. 
Medicinrådet har godkendt protokol

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
22. april 2020. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
22. april - 26. august 2020. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
14. august - 3. september 2020. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
3. september 2020. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
22. april - 21. oktober 2020. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
26. august 2020. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
21. oktober 2020. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
22. april - 21. oktober 2020. 

Medicinrådet har brugt 22 uger på arbejdet med pembrolizumab i kombination med kemoterapi til førstelinjebehandling af patienter med uhelbredelig ikke-planocellulær ikke-småcellet lungekræft og PD-L1-ekspression < 1 %.

Sagen har været i udvidet clock-stop mellem den 23. september og den 21. oktober 2020.