Gå til hovedindholdet

Pembrolizumab (Keytruda) i komb. med kemoterapi

Status: Færdigbehandlet (Delvist anbefalet)

Ansøger: MSD Danmark
ATC-kode: L01XC18 + L01BA04 + L01XA01/L01XA02
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Lungekræft Cancer pulmonis
Anvendelse:  Ikke-planocellulær ikke-småcellet lungekræft
Fagudvalg:  Lungekræft
Sidst opdateret: 10. april 2019

Medicinrådet har på baggrund af nye data genoptaget sagen den 23. januar 2020. 

Se Medicinrådets revurdering af pembrolizumab til ikke-planocellulær ikke-småcellet lungekræft med PD-L1-ekspression < 1 %, som blev afsluttet 21. oktober 2020.

Anbefaling

Godkendt den 10. april 2019

Medicinrådets anbefaling vedrørende pembrolizumab i kombination med kemoterapi til behandling af ikke-planocellulær ikke-småcellet lungekræft

Medicinrådet anbefaler pembrolizumab i kombination med platinbaseret kemoterapi som mulig standard-behandling i første linje til patienter med ikke-planocellulær ikke-småcellet lungekræft med PD-L1 ekspression ≥ 1 % og < 50 %.

Medicinrådet anbefaler ikke pembrolizumab i kombination med platinbaseret kemoterapi som mulig standardbehandling til patienter med ikke-planocellulær ikke-småcellet lungekræft med PD-L1 ekspression < 1 %.

Medicinrådet anbefaler ikke pembrolizumab i kombination med platinbaseret kemoterapi som mulig standardbehandling til patienter med ikke-planocellulær ikke-småcellet lungekræft med PD-L1 ekspression ≥ 50 %.

Medicinrådet gør opmærksom på, at anbefalingen gælder for vægtbaseret dosis af pembrolizumab.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
15. juni 2018. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
15. juni - 02. oktober 2018. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
03. december 2018. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
03. december 2018 - 30. januar 2019. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
23. januar - 06. februar 2019. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
30. januar 2019. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
28. februar 2019. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
10. april 2019. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
03. december 2018 - 10. april 2019. 

Medicinrådet har gennemført vurderingen på 13 uger og 1 dage.

Der har været i fagligt clockstop fra den 20. februar til den 28. marts.