Gå til hovedindholdet

Filgotinib (Jyseleca)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Gilead Sciences Denmark
ATC-kode: L04AA45
Sygdomsområde:  Gigtsygdomme Reumatologi
Specifik sygdom:  Kronisk leddegigt Reumatoid artrit
Anvendelse:  Kronisk leddegigt
Fagudvalg:  Gigtsygdomme
Sidst opdateret: 27. maj 2021

Anbefaling

Godkendt den 26. maj 2021

Medicinrådets anbefaling vedrørende filgotinib til behandling af kronisk leddegigt

Medicinrådet anbefaler ikke filgotinib til patienter med moderat til svær kronisk leddegigt, fordi lægemidlet potentielt udsætter patienterne for øget risiko for bivirkninger sammenlignet med nuværende standardbehandling og andre lægemidler med samme virkningsmekanisme. Samtidig har filgotinib ikke bedre effekt end den behandling, patienterne får i dag.

På grund af bivirkningsprofilen kan Medicinrådet ikke anbefale filgotinib som mulig standardbehandling uanset pris.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
13. juli 2020. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
13. juli - 30. september 2020. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
18. december 2020. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
18. december 2020 - 24. marts 2021. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
12. marts 2021. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
26. maj 2021. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
18. december 2020 - 26. maj 2021. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
24. marts 2021. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
26. maj 2021. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
18. december 2020 - 26. maj 2021. 

Medicinrådet har brugt 22 uger og 2 dage (156 dage) på arbejdet med filgotinib til kronisk leddegigt.