Fagudvalget vedr. gigtsygdomme

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende gigtsygdomme

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (14) Igangværende vurderinger (7)

Formand

Navn Indstillet af
Annemarie Lyng Svensson
Overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Reumatologisk Selskab

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Salome Kristensen
Overlæge
Region Nordjylland
Lars Erik Bartels
Afdelingslæge
Region Midtjylland
Hanne M. Lindegaard
Overlæge, klinisk lektor
Region Syddanmark
Thomas Adelsten
Uddannelsesansvarlig overlæge
Region Sjælland
Maria Krogstrup
Afdelingslæge
Region Hovedstaden
Ane Hornbæk Mortensen
Farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Per Damkier
Professor, overlæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Dorte Vendelbo Jensen
Overlæge, sekretariatsleder
DANBIO
Kan ikke udpege Dansk Reumatologisk Selskab
Karl Emil Nelveg-Kristensen
Afdelingslæge
Dansk Nefrologisk Selskab
Marius Henriksen
Klinisk professor
Inviteret af formanden
Annette de Thurah
Klinisk sygeplejespecialist
Dansk Sygepleje Selskab
Connie Ziegler
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Lene Mandrup Thomsen
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Anne Sønderbye
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
aon@medicinraadet.dk