Fagudvalget vedr. gigtsygdomme

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende gigtsygdomme

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (11) Igangværende vurderinger (3)

Formand

Navn Indstillet af
Ulrik Tarp
Overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber og udpeget af Dansk Reumatologisk Selskab

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Salome Kristensen
Overlæge
Region Nordjylland
Lars Erik Bartels
Afdelingslæge
Region Midtjylland
Hanne M. Lindegaard
Overlæge, klinisk lektor
Region Syddanmark
Thomas Adelsten
Uddannelsesansvarlig overlæge
Region Sjælland
Annemarie Lyng Svensson
Overlæge
Region Hovedstaden
Thomas Loof Hedegård
Farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Per Damkier
Professor, overlæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Dorte Vendelbo Jensen
Overlæge, sekretariatsleder
DANBIO
Udpegning i gang Dansk Reumatologisk Selskab
Connie Ziegler
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
En patient/patientrepræsentant Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Anne Sønderbye
Fagudvalgskoordinator
aon@medicinraadet.dk