Gå til hovedindholdet

Fagudvalget vedr. gigtsygdomme

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende gigtsygdomme

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (22) Igangværende vurderinger (1)

Formand

Navn Indstillet af
Annemarie Lyng Svensson
Overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Reumatologisk Selskab

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Salome Kristensen (næstformand)
Overlæge
Region Nordjylland
Thomas Andersen
Afdelingslæge
Region Midtjylland
Rikke Asmussen
Afdelingslæge
Region Syddanmark
Grith Eng
Afdelingslæge
Region Sjælland
Maria Krogstrup
Afdelingslæge
Region Hovedstaden
Ane Hornbæk Mortensen
Farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Per Damkier
Professor, overlæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Henrik Leffers
1. Reservelæge
DANBIO
Pernille Hurup Duhn
Overlæge
Dansk Reumatologisk Selskab
Connie Ziegler
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Lene Mandrup Thomsen
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Ilse Linde
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
ili@medicinraadet.dk