Fagudvalget vedr. gigtsygdomme

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende gigtsygdomme

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Fagudvalgets sammensætning

Formand

 

Indstillet af

 
         
Ulrik Tarp
Overlæge, dr.med.
   

Lægevidenskabelige Selskaber, Dansk Reumatologisk Selskab

       

Navn

   

Udpeget af 

       
Salome Kristensen
Overlæge
    Region Nordjylland
         
Lars Erik Bartels
Afdelingslæge
    Region Midtjylland  
         
Hanne M. Lindegaard
Overlæge, klinisk lektor, ph.d.
    Region Syddanmark
         
Thomas Adelsten
Uddannelsesansvarlig overlæge
    Region Sjælland
         
Annemarie Lyng Svensson
Overlæge, ph.d.
    Region Hovedstaden
         
Thomas Loof Hedegård
Farmaceut
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
         
Per Damkier
Professor, overlæge, dr.med., ph.d.
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
         
Dorte Vendelbo Jensen
Overlæge, sekretariatsleder
    DANBIO
       
Annette Schlemmer
Overlæge, MLP, lektor
    Dansk Reumatologisk Selskab
       
1 patient/patientrepræsentant     Danske Patienter
       
Connie Ziegler
Patient/patientrepræsentant
    Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Akademisk medarbejder
Kathrine Juelsgaard Kenting
KJK@medicinraadet.dk