Pembrolizumab (Keytruda)

Status: Færdigbehandlet

 

ANBEFALING

10. april 2019

Medicinrådets anbefaling vedrørende pembrolizumab i kombination med kemoterapi til behandling af ikke-planocellulær ikke-småcellet lungekræft

Baggrund for Medicinrådets anbefaling vedrørende pembrolizumab i kombination med kemoterapi til behandling af ikke-planocellulær ikke-småcellet lungekræft

Om lægemidlet: 

Ansøger: MSD Danmark ApS

Indikation: Ikke-planocellulær ikke-småcellet lungekræft

Fagudvalg: Fagudvalget vedr. lungekræft

 

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet   Afsluttet   Clock-stop   Clock-stop
Sidst opdateret: 10. april 2019

Status for ansøgningsproces

 

 

Aktivitet     Status
         

Indledende møde mellem ansøger og Medicinrådet

24. maj 2018

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget foreløbig ansøgning

15. juni 2018

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har sendt protokol til ansøger

2. oktober 2018

Medicinrådets protokol for vurdering af klinisk merværdi for pembrolizumab i kombination med kemoterapi til behandling af ikke-planocellulær ikke-småcellet lungekræft 1.0

      Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget endelig ansøgning

3. december 2018

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har videresendt den økonomiske ansøgning til Amgros

3. december 2018

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet vurderer den kliniske merværdi af lægemidlet

3. december 2018 - 30. januar 2019

 

40 dage

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har udkast til vurdering af klinisk merværdi i høring hos ansøger

23. januar 2019 - 6. februar 2019

 

14 dage

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har godkendt vurderingen af klinisk merværdi

30. januar 2019

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi for pembrolizumab i kombination med kemoterapi til behandling af ikkeplanocellulær ikkesmåcellet lungekræft -1.0

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget ansøgers høringssvar

6. februar 2019

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Endelig vurdering af klinisk merværdi

30. januar 2019

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi for pembrolizumab i kombination med kemoterapi til behandling af ikkeplanocellulær ikkesmåcellet lungekræft -1.0

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag

28. februar 2019

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet udarbejder endelig anbefaling

20. februar - 28. marts 2019

Rådet har iværksat et udvidet fagligt clock-stop, da beslutningsgrundlaget skal kvalificeres yderligere. Sagen behandles på et senere rådsmøde.


10. april 2019

Medicinrådets anbefaling blev godkendt.

 

26 dage

  Aktivitet afsluttet