Gå til hovedindholdet

Igangværende vurderinger

Her kan du finde Medicinrådets igangværende vurderinger af nye lægemidler og indikationsudvidelser samt de behandlingsvejledninger, Medicinrådet er i gang med at udarbejde.

Du kan abonnere på de enkelte lægemidler og modtage ændringerne via e-mail. Klik på  rss-ikonet, når du er inde på siden for det lægemiddel, som du gerne vil abonnere på.

Vælg en kategori ved at klikke på en af knapperne

Lægemidler og indikations­udvidelser Behandlings­vejledninger

Viser 86 resultater

26 - 50 af 86 resultater
Kategori Sygdomsområde Specifik sygdom Lægemiddel Fagudvalg
Lægemidler og indikations­udvidelser Gastroenterologi, Mave- og tarmsygdomme Colitis ulcerosa Mirikizumab (Omvoh) Inflammatoriske tarmsygdomme
Lægemidler og indikations­udvidelser Oftalmologi, Øjensygdomme Aldersrelateret makuladegeneration Aflibercept (Eylea) Øjensygdomme
Lægemidler og indikations­udvidelser Oftalmologi, Øjensygdomme Diabetisk makulaødem Aflibercept (Eylea) Øjensygdomme
Behandlings­vejledninger Infektionssygdomme Hiv/aids Hiv/aids
Lægemidler og indikations­udvidelser Cancer, Kræftsygdomme Hepatocellulært carcinom, Leverkræft Durvalumab (Imfinzi) i kombination med tremelimumab (Imjudo) Leverkræft
Lægemidler og indikations­udvidelser Cancer, Kræftsygdomme Kræft i galdevejene Durvalumab (Imfinzi) Leverkræft
Lægemidler og indikations­udvidelser Endokrinologi, Stofskiftesygdomme Fabrys sygdom Pegunigalsidase alfa (Elfabrio) Medfødte stofskiftesygdomme
Lægemidler og indikations­udvidelser Blodsygdomme, Cancer, Kræftsygdomme Aggressiv systemisk mastocytose (ASM) Avapritinib (Ayvakyt) Kroniske myeloproliferative sygdomme (inkl. kronisk myeloid leukæmi)
Behandlings­vejledninger Blodsygdomme, Cancer, Hæmatologi, Kræftsygdomme Paroxystisk nokturn hæmoglobinuri (PNH) Benign hæmatologi
Lægemidler og indikations­udvidelser Hjerte- og kredsløbssygdomme, Kardiologi Hypertrofisk kardiomyopati Mavacamten (Camzyos) Hypertrofisk kardiomyopati
Lægemidler og indikations­udvidelser Dermatologi, Hudsygdomme Prurigo nodularis Dupilumab (Dupixent) Atopisk eksem
Lægemidler og indikations­udvidelser Gigtsygdomme, Reumatologi Aksial spondylartrit, Rygsøjlegigt Upadacitinib (Rinvoq) Gigtsygdomme
Lægemidler og indikations­udvidelser Cancer, Kræftsygdomme Prostatacancer, Prostatakræft Niraparib + abirateronacetat (Akeega) Kræft i blærehalskirtlen
Lægemidler og indikations­udvidelser Cancer, Kræftsygdomme Nyrekræft, Renalcellekarcinom Pembrolizumab (Keytruda) i kombination med axitinib (Inlyta) Nyrekræft
Lægemidler og indikations­udvidelser Cancer, Kræftsygdomme Malignt melanom, Modermærkekræft Nivolumab (Opdivo) Modermærkekræft og non-melanom hudkræft
Lægemidler og indikations­udvidelser Neurologiske sygdomme Alzheimers sygdom Lecanemab Alzheimers sygdom
Lægemidler og indikations­udvidelser Cancer, Kræftsygdomme Cancer øsofagi, Kræft i mavesæk og mavemund Pembrolizumab (Keytruda) i komb. med trastuzumab + kemoterapi Kræft i mavesæk og mavemund
Lægemidler og indikations­udvidelser Cancer, Kræftsygdomme Diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL) Glofitamab Lymfekræft (lymfomer)
Lægemidler og indikations­udvidelser Cancer, Kræftsygdomme Post-transplantations lymfoproliferativ sygdom (PTLD) Tabelecleucel (Ebvallo) Lymfekræft (lymfomer)
Lægemidler og indikations­udvidelser Cancer, Kræftsygdomme Cancer pulmonis, Lungekræft Pembrolizumab (Keytruda) i kombination med kemoterapi Lungekræft
Lægemidler og indikations­udvidelser Gigtsygdomme, Reumatologi Aksial spondylartrit, Rygsøjlegigt Bimekizumab Gigtsygdomme
Behandlings­vejledninger Cancer, Kræftsygdomme Blodkræft, Kronisk lymfatisk leukæmi Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)
Lægemidler og indikations­udvidelser Gigtsygdomme, Nyresygdomme, Reumatologi Lupus nefritis Voclosporin (Lupkynis) Gigtsygdomme
Lægemidler og indikations­udvidelser Neuromuskulære sygdomme Myastenia gravis Efgartigimod alfa Myastenia gravis
Lægemidler og indikations­udvidelser Nyresygdomme Kronisk nyresygdom Budesonid (Kinpeygo) Nyresygdomme
26 - 50 af 86 resultater
Henter