Trifluridin/tipiracil (Lonsurf)

Status: Igangværende

Sygdomsområde:  Cancer Mave- og tarmsygdomme
Specifik sygdom:  Kræft i mavesæk og mavemund
Anvendelse:  Monoterapi til behandling af voksne patienter med metastatisk gastrisk kræft, herunder adenokarcinom i den gastro-øsofageale overgang
Fagudvalg:  Kræft i mavesæk og mavemund
Sidst opdateret: 30. september 2021

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: 27. oktober 2021.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 2. juni 2020. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger
Behandlet 24. november 2020. Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 8. juni 2021. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 8. juni - 29. september 2021. 

Der har været udvidet clock-stop fra den 1. september - 29. september 2021.

Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Påbegyndt 8. juni 2021. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 8. juni - 29. september 2021. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
Behandlet 29. september 2021. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering

Den forventede sagsbehandlingstid er 12 uger. Ved sagsbehandlingens afslutning indsættes en beskrivelse af sagsbehandlingen her.