Fagudvalget vedr. kræft i mavesæk og mavemund

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissiorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende kræft i mavesæk og mavemund

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (2) Igangværende vurderinger (3)

Formand

Navn Indstillet af
Lene Bæksgaard Jensen
Overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Mette Karen Nytoft Yilmaz
Overlæge
Region Nordjylland
Marianne Nordsmark
Overlæge
Region Midtjylland
Udpegning i gang Region Syddanmark
Kenneth Hofland
Specialeansvarlig overlæge
Region Sjælland
Jon Kroll Bjerregaard
Overlæge
Region Hovedstaden
Natalia Marta Luczak
Farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Zandra Nymand Ennis
Afdelingslæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Udpegning i gang Dansk Patologiselskab
Kan ikke udpege Dansk Esophagus-, Gastroesophageal overgangscancer og Ventrikel-cancergruppe
Stine Lykkegaard
Sygeplejerske
Dansk Sygepleje Selskab
Kan ikke udpege Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Anne Sønderbye
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
aon@medicinraadet.dk