Fagudvalget vedr. kræft i mavesæk og mavemund

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende kræft i mavesæk og mavemund

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Fagudvalgets sammensætning

 

Formand

 

Indstillet af

 
         
Lene Bæksgaard Jensen
Overlæge, ph.d.
    Lægevidenskabelige Selskaber
         

Navn

   

Udpeget af

 
         
Mette Karen Nytoft Yilmaz
Overlæge
    Region Nordjylland
         
Marianne Nordsmark
Overlæge
    Region Midtjylland
         
Helle Anita Jensen
Overlæge
    Region Syddanmark
         
Kenneth Hofland
Specialeansvarlig overlæge
    Region Sjælland
         

Jon Kroll Bjerregaard
Overlæge

    Region Hovedstaden
         
En patient/patientrepræsentant     Danske Patienter
         
Natalia Marta Luczak
Farmaceut
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
         
Zandra Ennis
Læge, ph.d.-studerende
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
         
Mikkel Eld
Overlæge
    Dansk Patologiselskab
         
Kan ikke udpege     Dansk Esophagus-, Gastroesophagael overgangscancer og Ventrikel-cancergruppe
       

 

Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Anette Pultera Nielsen
apn@medicinraadet.dk