Fagudvalget vedr. kræft i mavesæk og mavemund

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissiorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende kræft i mavesæk og mavemund

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (4) Igangværende vurderinger (2)

Formand

Navn Indstillet af
Lene Bæksgaard Jensen
Overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Selskab for Klinisk Onkologi

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Mette Karen Nytoft Yilmaz
Overlæge
Region Nordjylland
Marianne Nordsmark
Overlæge
Region Midtjylland
Helle Anita Jensen
Overlæge
Region Syddanmark
Kenneth Hofland
Specialeansvarlig overlæge
Region Sjælland
Jon Kroll Bjerregaard
Overlæge
Region Hovedstaden
Natalia Marta Luczak
Farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Udpegning i gang Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Deltager ikke Dansk Patologiselskab
Deltager ikke Dansk Esophagus-, Gastroesophageal overgangscancer og Ventrikel-cancergruppe
Udpegning i gang Dansk Sygepleje Selskab
Deltager ikke Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Anne Sønderbye
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
aon@medicinraadet.dk