Trastuzumab deruxtecan (Enhertu)

Status: Igangværende

Ansøger: Daiichi Sankyo og AstraZeneca
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Brystkræft Mammacancer
Anvendelse:  3. linjebehandling af metastatisk HER2-positiv brystkræft
Fagudvalg:  Brystkræft
Sidst opdateret: 30. september 2021

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: Ikke fastlagt

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 16. december 2020. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 16. december 2020 - 17. marts 2021. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 14. juni 2021. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 14. juni - 1. september 2021. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 20. august 2021. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Behandlet 1. september 2021. 


Medicinrådet har den 29. september 2021 godkendt version 1.1 af vurderingsrapporten

Medicinrådets vurdering vedrørende trastuzumab deruxtecan til behandling af metastatisk HER2+ brystkræft efter progression på to HER2-rettede behandlinger - version 1.1

Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
Påbegyndt 14. juni 2021. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
Behandlet 1. september 2021. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering

Den forventede sagsbehandlingstid er 12 uger. Ved sagsbehandlingens afslutning indsættes en beskrivelse af sagsbehandlingen her.