Gå til hovedindholdet

Trastuzumab deruxtecan (Enhertu)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: AstraZeneca og Daiichi-Sankyo
ATC-kode: L01FD04
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Brystkræft Mammacancer
Anvendelse:  Voksne patienter med ikke-resekterbar eller metastatisk HER2-positiv brystkræft, som har modtaget en eller flere tidligere anti-HER2-baserede regimer
Fagudvalg:  Brystkræft
Sidst opdateret: 26. januar 2023

OBS: Anbefalingen afløser en tidligere anbefaling fra den 28. oktober 2021 vedrørende trastuzumab deruxtecan til behandling af metastatisk HER2+ brystkræft (3. linje)

Anbefaling

Godkendt den 25. januar 2023

Medicinrådets anbefaling vedr. trastuzumab deruxtecan til behandling af voksne patienter med ikke-resekterbar eller metastatisk HER2-positiv brystkræft, som har fået en eller flere tidligere anti-HER2-baserede regimer, version 1.0

Medicinrådet anbefaler trastuzumab deruxtecan (T-DXd) til behandling af voksne patienter med ikke-resekterbar eller metastatisk HER2-positiv brystkræft. Anbefalingen gælder patienter, som er i god almen tilstand (performancestatus 0-1) uden symptomgivende hjernemetastaser.

Medicinrådet vurderer, at det er veldokumenteret, at en høj andel af patienterne har tumorsvind ved behandlingen, og at den forlænger tiden til forværring af sygdommen sammenlignet med nuværende standardbehandling (T-DM1). Samtidig vurderer Medicinrådet, at T-DXd forlænger patienternes levetid, dog er det usikkert hvor længe. Medicinrådet anbefaler derfor T-DXd, selvom det er væsentligt dyrere end den nuværende standardbehandling.

Medicinrådet bemærker, at T-DXd giver lidt flere og sværere bivirkninger end den nuværende behandling, herunder øget risiko for at udvikle lungesygdommen ILD.

Da patienterne i studierne kun er fulgt i kort tid i forhold til deres prognose, opfordrer Medicinrådet Danish Breast Cancer Group (DBCG) til at opsamle yderligere data for behandlingens effekt på patienternes samlede overlevelse. Medicinrådet vil se på disse data om tre år og vurdere, om anbefalingen fortsat skal være gældende.

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
01. marts 2022. 

Ansøgning (dag 0)

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
31. oktober 2022. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros
09. december 2022. 

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros
05. januar 2023. 

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
25. januar 2023. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
31. oktober 2022 - 25. januar 2023. 

Medicinrådet har brugt 12 uger og 2 dage (86 dage) på arbejdet med trastuzumab deruxtecan til behandling af voksne patienter med ikke-resekterbar eller metastatisk HER2-positiv brystkræft, som har fået en eller flere tidligere anti-HER2-baserede regimer.