Gå til hovedindholdet

Fagudvalget vedr. brystkræft

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende brystkræft

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (18) Igangværende vurderinger (2)

Formand

Navn Indstillet af
Hanne Melgaard Nielsen
Overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Selskab for Klinisk Onkologi

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Tamas Lörincz
Overlæge
Region Nordjylland
Martin Kreutzfeldt
Afdelingslæge
Region Midtjylland
Jeanette Dupont Jensen
Overlæge
Region Syddanmark
Alexey Lodin
Afdelingslæge
Region Sjælland
Maria Lendorf
Afdelingslæge
Region Hovedstaden
Philip Hojrizi
Farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Marie Lund
Afdelingslæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Iben Kümler (næstformand)
Overlæge
Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG)
Deltager ikke Dansk Brystkirurgisk Selskab
Eva Balslev
Overlæge
Inviteret af formanden
Udpegning i gang Inviteret af formanden
Guri Spiegelhauer
Sygeplejerske
Dansk Sygepleje Selskab
Birgit Arentoft
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Lena Yevmenchyk Pedersen
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Johanne Hagelberg Mosdal
Fagudvalgskoordinator
jhd@medicinraadet.dk