Fagudvalget vedr. brystkræft

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende brystkræft

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (11) Igangværende vurderinger (5)

Formand

Navn Indstillet af
Hanne Melgaard Nielsen
Overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Selskab for Klinisk Onkologi

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Tamas Lörincz
Overlæge
Region Nordjylland
Julia Kenholm
Overlæge
Region Midtjylland
Jeanette Dupont Jensen
Overlæge
Region Syddanmark
Vesna Glavicic
Overlæge
Region Sjælland
Maja Vestmø Maraldo
Afdelingslæge
Region Hovedstaden
Susanne Geneser
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Marianne Johansson
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Philip Hojrizi
Farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Marie Lund
Afdelingslæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Iben Kümler
Afdelingslæge
Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG)
Guri Spiegelhauer
Sygeplejerske
Dansk Sygepleje Selskab
Eva Balslev
Overlæge
Inviteret af formanden

Medicinrådets sekretariat

Anne Sønderbye
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
aon@medicinraadet.dk