Fagudvalget vedr. brystkræft

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende brystkræft

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Fagudvalgets sammensætning

Formand

 

Indstillet af

 
Hanne Melgaard Nielsen
Overlæge
     Lægevidenskabelige selskaber
         

Navn

   

Udpeget af

 
         
Tamas Lörincz
Overlæge, ph.d.
    Region Nordjylland
         
Julia Kenholm
Overlæge
    Region Midtjylland
         
Jeanette Dupont Jensen
Afdelingslæge, ph.d.
    Region Syddanmark
         
Kan ikke udpege en kandidat p.t.     Region Sjælland
         
Ny udpegning er i gang     Region Hovedstaden
         
Susanne Geneser
Patient/patientrepræsentant

Marianne Johansson
Patient/patientrepræsentant
    Danske PatienterDanske Patienter
         
Philip Højrizi
Farmaceut
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
         
Henrik Horwitz
Læge, ph.d.
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
         
Eva Balslev
Overlæge, MD
    Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG) Patologiudvalget
         
Iben Kümler
Afdelingslæge, ph.d.
    Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG)
         Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Charlotte Wulff Johansen
cwj@medicinraadet.dk