Fagudvalget vedr. brystkræft

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende brystkræft

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (11) Igangværende vurderinger (6)

FAGUDVALGETS SAMMENSÆTNING

Forvaltningslovens § 3, stk. 2, har været anvendt i forbindelse med udpegning af medlemmer til dette fagudvalg. Læs mere her

Formand

Navn Indstillet af
Hanne Melgaard Nielsen
Overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Selskab for Klinisk Onkologi

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Tamas Lörincz
Overlæge
Region Nordjylland
Julia Kenholm
Overlæge
Region Midtjylland
Jeanette Dupont Jensen
Overlæge
Region Syddanmark
Alexey Lodin
Afdelingslæge
Region Sjælland
Maja Vestmø Maraldo
Afdelingslæge
Region Hovedstaden
Philip Hojrizi
Farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Marie Lund
Afdelingslæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Iben Kümler
Afdelingslæge
Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG)
Udpegning i gang Dansk Brystkirurgisk Selskab
Eva Balslev
Overlæge
Inviteret af formanden
Guri Spiegelhauer
Sygeplejerske
Dansk Sygepleje Selskab
Marianne Johansson
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Patient/patientrepræsentant Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Anne Sønderbye
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
aon@medicinraadet.dk