Teduglutid (Revestive)

Status: Clock-Stop

Ansøger: Takeda Pharma A/S
Sygdomsområde:  Mave- og tarmsygdomme Gastroenterologi
Specifik sygdom:  Korttarmssyndrom
Anvendelse:  Behandling af voksne og børn (> 1 år) med korttarmssyndrom. Patienterne skal være stabile efter en periode med intestinal adaptation efter operation
Fagudvalg:  Inflammatoriske tarmsygdomme
Sidst opdateret: 16. juni 2022

OBS: Medicinrådet har besluttet, at der pr. 15. juni 2022 er udvidet clock-stop i sagen, fordi der er behov for at indhente nye oplysninger eller kvalificere data yderligere. Udvidet clock-stop betyder, at sagsbehandlingen er sat på pause. Denne periode tæller ikke med i den endelige opgørelse af sagsbehandlingstiden for Medicinrådets anbefaling.

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: Endnu ikke fastlagt

Vurderingen følger Medicinrådets metodevejledning og procesvejledning for vurdering af nye lægemidler og indikationsudvidelser. 

En sædvanlig proces varer op til 16 uger, fra den dag sekretariatet modtager en fyldestgørende ansøgning (dag 0), til der foreligger en anbefaling fra Medicinrådet.

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
Behandlet 25. juni 2021. 

Ansøgning (dag 0)

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 14. januar 2022. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros
Behandlet 11. maj 2022. 

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros
Behandlet 25. maj 2022. 

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Clock-Stop 15. juni 2022

Medicinrådet har besluttet, at der pr. 15. juni 2022 er udvidet clock-stop i sagen, fordi der er behov for at indhente nye oplysninger eller kvalificere data yderligere. Udvidet clock-stop betyder, at sagsbehandlingen er sat på pause. Denne periode tæller ikke med i den endelige opgørelse af sagsbehandlingstiden for Medicinrådets anbefaling.