Gå til hovedindholdet

Fagudvalget vedr. inflammatoriske tarmsygdomme

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende inflammatoriske tarmsygdomme

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (13) Igangværende vurderinger (1)

Formand

Navn Indstillet af
Jens Kjeldsen
Overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Lars Vinter-Jensen
Overlæge
Region Nordjylland
Anne-Mette Haase
Afdelingslæge
Region Midtjylland
Ove Schaffalitzky de Muckadell
Overlæge
Region Syddanmark
Lars Kristian Munck
Overlæge
Region Sjælland
Inge Nordgaard-Lassen (næstformand)
Cheflæge
Region Hovedstaden
Fjóla Høg Nielsen
Klinisk farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Jesper Hallas
Professor, overlæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Mark Bremholm Ellebæk
Overlæge
Inviteret af formanden
Michael Staun
Overlæge
Inviteret af formanden
Rasmus Gaardskær Nielsen
Overlæge
Inviteret af formanden
Patient/patientrepræsentant Danske Patienter
Vera Slyk Pedersen
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Ilse Linde
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
ili@medicinraadet.dk