Fagudvalget vedr. inflammatoriske tarmsygdomme

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende inflammatoriske tarmsygdomme

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (7) Igangværende vurderinger (3)

FAGUDVALGETS SAMMENSÆTNING

Forvaltningslovens § 3, stk. 2, har været anvendt i forbindelse med udpegning af medlemmer til dette fagudvalg. Læs mere her

Formand

Navn Indstillet af
Jens Kjeldsen
Professor, overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Jan Fallingborg
Ledende overlæge
Region Nordjylland
Jens Frederik Dahlerup
Overlæge
Region Midtjylland
Ove Schaffalitzky de Muckadell
Professor, overlæge
Region Syddanmark
Lars Kristian Munck
Overlæge
Region Sjælland
Inge Nordgaard-Lassen
Ledende overlæge
Region Hovedstaden
Peter Thøgersen
Klinisk farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Jesper Hallas
Professor, overlæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Lilli Lundby
Overlæge
Inviteret af formanden
Udpegning i gang Inviteret af formanden
Mark Bremholm Ellebæk
Overlæge, klinisk lektor
Inviteret af formanden
Michael Staun
Overlæge, dr. med.
Inviteret af formanden
Rasmus Gaardskær Nielsen
Overlæge
Inviteret af formanden
Udpegning i gang Dansk Sygepleje Selskab
Teitur Vagadal
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Ilse Linde
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
ili@medicinraadet.dk