Gå til hovedindholdet

Risdiplam (Evrysdi)

Status: Indplaceres direkte i behandlingsvejledning

Ansøger: Roche
Sygdomsområde:  Neuromuskulære sygdomme
Specifik sygdom:  Muskelsvind Spinal muskelatrofi
Fagudvalg:  Spinal muskelatrofi
Sidst opdateret: 2. juni 2022

Medicinrådet vurderer, om lægemidlet kan indplaceres direkte i en behandlingsvejledning. 

Se den igangværende behandlingsvejledning her: Link til Medicinrådets behandlingsvejledning vedr. spinal muskelatrofi

Vurderingen følger Medicinrådets metodevejledning og procesvejledning for vurdering af nye lægemidler og indikationsudvidelser. 

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
4. marts 2022. 

Beslutning om direkte indplacering

Aktivitet
Medicinrådet har vurderet, om lægemidlet kan indplaceres direkte i en behandlingsvejledning