Risdiplam (Evrysdi)

Status: Igangværende

Ansøger: Roche
Sygdomsområde:  Neuromuskulære sygdomme
Specifik sygdom:  Muskelsvind Spinal muskelatrofi
Anvendelse:  Patienter med 5q spinal muskelatrofi
Fagudvalg:  Spinal muskelatrofi
Sidst opdateret: 28. september 2021

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: 27. oktober 2021

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 16. december 2020. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger
Behandlet 26. marts 2021. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 15. juni 2021. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 15. juni - 1. september 2021. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 20. august 2021. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Behandlet 1. september 2021. 

Medicinrådets vurdering vedr. risdiplam til behandling af spinal muskelatrofi - version 1.1
(Ny opdateret version 1.1 pr. 28. september 2021

Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
Behandlet 28. september 2021. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
Påbegyndt 15. juni 2021. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
Behandlet 1. september 2021. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering

Den forventede sagsbehandlingstid er 12 uger. Ved sagsbehandlingens afslutning indsættes en beskrivelse af sagsbehandlingen her.