Gå til hovedindholdet

Fagudvalget vedr. neuromuskulære sygdomme

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende neuromuskulære sygdomme

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (5) Igangværende vurderinger (1)

Forperson

Navn Indstillet af
Kirsten Svenstrup
Overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Neurologisk Selskab

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Har ikke specialet Region Nordjylland
Marit Otto
Overlæge
Region Midtjylland - neurologi
Karen Markussen Linnet
Overlæge
Region Midtjylland - neuropædiatri
Mimmi Gabriella Elisabeth Gillving
Afdelingslæge
Region Syddanmark - neurologi
Niels Ove Illum
Specialeansvarlig overlæge, klinisk lektor
Region Syddanmark - neuropædiatri
Har ikke specialet Region Sjælland
Nanna Witting
Overlæge
Region Hovedstaden - neurologi
Christina Engel Høi-Hansen
Professor, overlæge, dr.med.
Region Hovedstaden - neuropædiatri
Jón Trærup Andersen
Professor, ledende overlæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Søren Bisgård Johansen
Farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Ulla Werlauff
Forskningsleder
RehabiliteringsCenter for Muskelsvind
Helle Cecilie Viekilde Pfeiffer
Overlæge
Dansk Pædiatrisk Selskab
Lisbeth Koed Doktor
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Lene Kjær Thomsen
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Anne Sønderbye
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
aon@medicinraadet.dk