Onasemnogene abeparvovec (Zolgensma)

Status: Clock-Stop

Ansøger: Novartis
Sygdomsområde:  Neuromuskulære sygdomme
Specifik sygdom:  Muskelsvind Spinal muskelatrofi
Anvendelse:  Patienter med 5q spinal muskelatrofi
Fagudvalg:  Spinal muskelatrofi
Sidst opdateret: 24. februar 2021

Rådet har på rådsmødet den 24. februar 2021 indført et udvidet clock-stop for vurderingen af lægemidlets værdi og den sundhedsøkonomiske model til det næstfølgende rådsmøde, da Rådet har en række spørgsmål til fagudvalget, som Rådet har behov for at færdigdrøfte.

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: Ikke fastlagt

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 2. juni 2020. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 2. juni - 7. juli 2020. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 18. december 2020. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Påbegyndt 18. december 2020. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 12. februar 2021. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Clock-Stop 24. februar 2021

Rådet har på rådsmødet den 24. februar 2021 indført et udvidet clock-stop for vurderingen af lægemidlets værdi og den sundhedsøkonomiske model til det næstfølgende rådsmøde, da Rådet har en række spørgsmål til fagudvalget, som Rådet har behov for at færdigdrøfte.

Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
Påbegyndt 18. december 2020. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering

Den forventede sagsbehandlingstid er 12 uger. Ved sagsbehandlingens afslutning indsættes en beskrivelse af sagsbehandlingen her.