Mogamulizumab (Poteligeo)

Status: Igangværende

Ansøger: Kyowa Kirin Holdings
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Lymfomer
Anvendelse:  Behandling af voksne patienter med mycose-fungoider (MF) eller Sézarys syndrom (SS), der har modtaget mindst en tidligere systemisk behandling
Fagudvalg:  Lymfekræft (lymfomer)
Sidst opdateret: 1. juni 2021

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: juni 2021

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 11. februar 2020. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 11. februar - 15. juli 2020. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 12. november 2020. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 12. november 2020 - 27. januar 2021. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 15. januar - 3. februar 2021. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
Behandlet 17. marts 2021. 

Ansøger har anmodet om clock-stop grundet forhold, der skulle undersøges nærmere. Clock-stoppet varede fra den 3. februar til den 17. marts 2021.

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
Påbegyndt 12. november 2020. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
Behandlet 27. januar 2021. 

De sundhedsøkonomiske modelantagelser er genbehandlet 28. april 2021

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering

Den forventede sagsbehandlingstid er 12 uger. Ved sagsbehandlingens afslutning indsættes en beskrivelse af sagsbehandlingen her.