Fagudvalget vedr. lymfekræft (lymfomer)

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende lymfekræft (lymfomer)

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (5) Igangværende vurderinger (3)

Formand

Navn Indstillet af
Lars Møller Pedersen
Forskningsansvarlig overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber og Region Hovedstaden

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Jakob Madsen
Overlæge
Region Nordjylland
Paw Jensen
Ledende overlæge
Region Nordjylland
Peter Kamper
Overlæge
Region Midtjylland
Jacob Haaber Christensen
Overlæge
Region Syddanmark
Dorte Maegaard Tholstrup
Afdelingslæge
Region Sjælland
Michael Pedersen
Overlæge
Region Hovedstaden
Jørn Søllingvrå
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
En patient/patientrepræsentant Danske Patienter
Kathrine Bruun Svan
Farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Kenneth Skov
Afdelingslæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Michael Boe Møller
Overlæge
Dansk Patologiselskab

Medicinrådets sekretariat

Anette Pultera Nielsen
Fagudvalgskoordinator
apn@medicinraadet.dk