Fagudvalget vedr. lymfekræft (lymfomer)

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende lymfekræft (lymfomer)

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Fagudvalgets sammensætning

Fagudvalget vedrørende lymfekræft (lymfomer) erstatter fagudvalget vedrørende follikulært lymfom fra februar 2018.

Formand

 

Indstillet af

 
         
Lars Møller Pedersen
Forskningsansvarlig overlæge
    Lægevidenskabelige Selskaber og Region Hovedstaden
         

Navn

   

Udpeget af

 
         
Jakob Madsen
Overlæge
    Region Nordjylland
         
Paw Jensen
Ledende overlæge
    Region Nordjylland
         
Peter Kamper
Overlæge, ph.d.
    Region Midtjylland
         
Jacob Haaber Christensen
Overlæge, ph.d.
    Region Syddanmark
         
Dorte Maegaard Tholstrup
Afdelingslæge
    Region Sjælland  
         
Michael Pedersen
Overlæge
    Region Hovedstaden
         
Jørn Søllingvrå
Patient/patientrepræsentant
    Danske Patienter  
         
En patient/patientrepræsentant     Danske Patienter
         
Kathrine Bruun Svan
Farmaceut
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
           
Kenneth Skov
Afdelingslæge
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
         
Michael Boe Møller
Overlæge
    Dansk Patologiselskab
         

Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Anette Pultera Nielsen
apn@medicinraadet.dk