Fagudvalget vedr. lymfekræft (lymfomer)

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende lymfekræft (lymfomer)

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (8) Igangværende vurderinger (3)

FAGUDVALGETS SAMMENSÆTNING

Forvaltningslovens § 4, stk. 2, har været anvendt i forbindelse med udpegning af medlemmer til dette fagudvalg. Læs mere her

Formand

Navn Indstillet af
Lars Møller Pedersen
Forskningsansvarlig overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Hæmatologisk Selskab

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Jakob Madsen
Overlæge
Region Nordjylland
Paw Jensen
Overlæge
Region Nordjylland
Ida Blok Sillesen
Afdelingslæge
Region Midtjylland
Adam Christian Vilmar
Afdelingslæge
Region Syddanmark
Dorte Maegaard Tholstrup
Afdelingslæge
Region Sjælland
Torsten Holm Nielsen
Speciallæge i hæmatologi, afdelingslæge
Region Hovedstaden
Kathrine Bruun Svan
Farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Kenneth Skov
Afdelingslæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Michael Boe Møller
Overlæge
Dansk Patologiselskab
Rikke Bech
Afdelingslæge
Dansk Dermatologisk Selskab
Maria Kamstrup
Afdelingslæge
Dansk Dermatologisk Selskab
Udpegning i gang Dansk Sygepleje Selskab
Jørn Søllingvrå
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Udpegning i gang Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Ilse Linde
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
ili@medicinraadet.dk