Gå til hovedindholdet

Fagudvalget vedr. lymfekræft (lymfomer)

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende lymfekræft (lymfomer)

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (13) Igangværende vurderinger (7)

Formand

Navn Indstillet af
Ahmed Ludvigsen Al-Mashhadi
Afdelingslæge, ph.d.-studerende
Region Midtylland

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Jakob Madsen
Overlæge
Region Nordjylland
Paw Jensen (næstformand)
Overlæge
Region Nordjylland
Ida Blok Sillesen
Afdelingslæge
Region Midtjylland
Peter Brændstrup
Afdelingslæge
Region Syddanmark
Rasmus Bo Dahl-Sørensen
Afdelingslæge
Region Sjælland
Dorte Maegaard Tholstrup
Afdelingslæge
Region Hovedstaden
Ina Vierø Rinder
Farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Kenneth Skov
Afdelingslæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Michael Boe Møller
Overlæge
Dansk Patologiselskab
Udpegning i gang Dansk Dermatologisk Selskab
Jørn Søllingvrå
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Anne Sønderbye
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
aon@medicinraadet.dk