Fagudvalget vedr. lymfekræft (lymfomer)

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende lymfekræft (lymfomer)

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Forvaltningslovens § 4, stk. 2, har været anvendt ved udpegning af visse fagudvalgsmedlemmer.

Anbefalinger og vejledninger (7) Igangværende vurderinger (2)

Formand

Navn Indstillet af
Lars Møller Pedersen
Forskningsansvarlig overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber og udpeget af Region Hovedstaden og Dansk Hæmatologisk Selskab

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Jakob Madsen
Overlæge
Region Nordjylland
Paw Jensen
Overlæge
Region Nordjylland
Ida Blok Sillesen
Afdelingslæge
Region Midtjylland
Adam Christian Vilmar
Afdelingslæge
Region Syddanmark
Dorte Maegaard Tholstrup
Afdelingslæge
Region Sjælland
Torsten Holm Nielsen
Speciallæge i hæmatologi, afdelingslæge
Region Hovedstaden
Jørn Søllingvrå
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
En patient/patientrepræsentant Danske Patienter
Kathrine Bruun Svan
Farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Kenneth Skov
Afdelingslæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Michael Boe Møller
Overlæge
Dansk Patologiselskab
Rikke Bech
Afdelingslæge
Dansk Dermatologisk Selskab
Maria Kamstrup
Afdelingslæge
Dansk Dermatologisk Selskab

Medicinrådets sekretariat

Anne Sønderbye
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
aon@medicinraadet.dk