Dostarlimab (Jemperli)

Status: Igangværende

Ansøger: GSK
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Livmoderkræft Endometriecancer
Anvendelse:  Recidiverende avanceret livmoderkræft med dMMR/MSI-high efter progression på platin-baseret kemoterapi
Fagudvalg:  Kræft i æggestokkene og livmoderkræft
Sidst opdateret: 1. oktober 2021

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: Ikke fastlagt

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 21. december 2020. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger
Behandlet 24. marts 2021. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 21. september 2021. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Påbegyndt 21. september 2021. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
Påbegyndt 21. september 2021. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering

Den forventede sagsbehandlingstid er 12 uger. Ved sagsbehandlingens afslutning indsættes en beskrivelse af sagsbehandlingen her.