Gå til hovedindholdet

Fagudvalget vedr. gynækologisk kræft

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende gynækologisk kræft

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (8) Igangværende vurderinger (4)

Formand

Navn Indstillet af
Trine Zeeberg Iversen
Overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Selskab for Klinisk Onkologi samt udpeget som fagudvalgsmedlem af Dansk Selskab for Klinisk Onkologi

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Anne Krejbjerg Motavaf
Afdelingslæge
Region Nordjylland
Jacob Christian Lindegaard
Overlæge
Region Midtjylland
Trine Lembrecht Jørgensen (næstformand)
Overlæge
Region Syddanmark
Dejan Labudovic
Afdelingslæge
Region Sjælland
Hanne Mathiesen
Afdelingslæge
Region Hovedstaden
Mette-Pernille Donsmark
Farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Birthe Lemley
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Dorte Blou
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Henrik Horwitz
Overlæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Deltager ikke Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe

Medicinrådets sekretariat

Johanne Hagelberg Mosdal
Fagudvalgskoordinator
jhd@medicinraadet.dk