Chlormethin - Ledaga

Status: Igangværende

Ansøger: Recordati
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme
Specifik sygdom:  Lymfomer
Anvendelse:  Topikal behandling af kutant T-celle-lymfom af typen mycosis fungoides
Fagudvalg:  Lymfekræft (lymfomer)
Sidst opdateret: 27. juli 2020

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: Ikke fastlagt

Status for status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 24. juni 2020. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Påbegyndt 25. juni 2020.