Chlormethin (Ledaga)

Status: Clock-Stop

Ansøger: Recordati
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Lymfomer
Anvendelse:  Topikal behandling af kutant T-celle-lymfom af typen mycosis fungoides
Fagudvalg:  Lymfekræft (lymfomer)
Sidst opdateret: 17. juni 2021

Der er indført clock-stop fra den 14. juni 2021, da ansøger skal fremsende nye data til den sundhedsøkonomiske model.

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: Ikke fastlagt

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 24. juni 2020. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 25. juni - 5. oktober 2020. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 12. maj 2021. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Påbegyndt 12. maj 2021. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
Påbegyndt 12. maj 2021.  Clock-Stop 14. juni 2021

Der er indført clock-stop fra den 14. juni 2021, da ansøger skal fremsende nye data til den sundhedsøkonomiske model.

Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering

Den forventede sagsbehandlingstid er 12 uger. Ved sagsbehandlingens afslutning indsættes en beskrivelse af sagsbehandlingen her.