Dupilumab (Dupixent)

Ansøger: Sanofi
Indikation: Svær astma

Dato for endelig ansøgning: 17. september 2019

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: 19. februar 2020

Fagudvalg: Fagudvalget vedr. svær astma

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet   Afsluttet   Clock-stop   Clock-stop
Sidst opdateret: 22. januar 2020

Status for ansøgningsproces

 

Aktivitet     Status
         

Indledende møde mellem ansøger og Medicinrådet

27. juni 2018

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget foreløbig ansøgning

28. marts 2019

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har sendt protokol til ansøger

27. juni 2019

Medicinrådets protokol for vurdering af dupilumab til behandling af svær astma

      Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget endelig ansøgning

17. september 2019

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har videresendt den økonomiske ansøgning til Amgros

17. september 2019

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet vurderer den kliniske merværdi af lægemidlet

17. september 2019 - 22. januar 2020

Medicinrådet indførte et udvidet fagligt clock-stop, da beslutningsgrundlaget skulle kvalificeres yderligere fra 11. december 2019 - 22. januar 2020.

 

40 dage

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har sendt udkast til vurdering af klinisk merværdi i høring hos ansøger

4. december 2019

 

14 dage

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har godkendt vurderingen af klinisk merværdi

22. januar 2020

Medicinrådets vurdering af dupilumab til behandling af svær astma – version 1.0

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget ansøgers høringssvar

Ikke påbegyndt.

 

1 dag

  Uafsluttet aktivitet
         
         

Endelig vurdering af klinisk merværdi

Ikke påbegyndt.

 

1 dag

  Uafsluttet aktivitet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har udarbejdet det økonomiske beslutningsgrundlag 

Ikke påbegyndt.

 

1 dag

  Uafsluttet aktivitet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet udarbejder endelig anbefaling

Ikke påbegyndt.

 

26 dage

  Uafsluttet aktivitet