Gå til hovedindholdet

Fagudvalget vedr. svær astma

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende svær astma

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (5)

Formand

Navn Indstillet af
Bo Chawes
Professor, overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Lungemedicinsk Selskab + udpeget af Dansk Pædiatrisk Selskab

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Søren Bagge Petersen
Overlæge
Region Nordjylland
Johannes Martin Schmid (næstformand)
Overlæge, klinisk lektor
Region Midtjylland
Sofie Lock Johansson
Afdelingslæge
Region Syddanmark
Deltager ikke Region Sjælland
Lars Pedersen
Ledende overlæge, klinisk lektor
Region Hovedstaden
Daniel Pilsgaard Henriksen
Speciallæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Pantea Jannati
Klinisk farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Josefine Gradman
Overlæge
Inviteret af formanden
Kirsten Skamstrup Hansen
Overlæge
Inviteret af formanden
Lisbet Thomsen
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Dan Pedersen
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Ilse Linde
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
ili@medicinraadet.dk