Gå til hovedindholdet

Fagudvalget vedr. svær astma

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende svær astma

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (5) Igangværende vurderinger (2)

Formand

Navn Indstillet af
Bo Chawes
Professor, overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Lungemedicinsk Selskab + udpeget af Dansk Pædiatrisk Selskab

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Karin Dahl Assing
Overlæge
Region Nordjylland
Johannes Martin Schmid
Overlæge
Region Midtjylland
Sofie Lock Johansson
Afdelingslæge
Region Syddanmark
Daniel Pilsgaard Henriksen
Speciallæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Nyudpegning i gang Region Sjælland
Lars Pedersen
Ledende overlæge, klinisk lektor
Region Hovedstaden
Pantea Jannati
Klinisk farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Josefine Gradman
Afdelingslæge
Inviteret af formanden
Britta Hjerrild
Overlæge
Inviteret af formanden
Kirsten Skamstrup Hansen
Overlæge, ph.d.
Inviteret af formanden
Deltager ikke Dansk Sygepleje Selskab
Lisbet Thomsen
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Dan Pedersen
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Johanne Hagelberg Mosdal
Fagudvalgskoordinator
jhd@medicinraadet.dk