Fagudvalget vedr. svær astma

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes nye behandlingsvejledninger inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende svær astma 

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Fagudvalgets sammensætning

 

Formand

 

Indstillet af

 
         
Bo Chawes
Afdelingslæge, seniorforsker, ph.d.
Habilitetserklæring
    Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Pædiatrisk Selskab
         

Navn

   

Udpeget af

 
         
Kan ikke opfylde Medicinrådets habilitetskrav     Region Nordjylland
         
Johannes Martin Schmid
Overlæge
    Region Midtjylland
         
Hanne Madsen
Ledende overlæge, ph.d.
    Region Syddanmark
         
Udpegning i gang     Region Sjælland
         
Lars Pedersen
Overlæge, ph.d., klinisk lektor
    Region Hovedstaden
         
Pernille Printzlau
Klinisk farmaceut
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
         
Daniel Pilsgaard Henriksen
Læge, ph.d.
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
       
To patienter/patientrepræsentanter     Danske Patienter
       

Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Anette Pultera Nielsen
apn@medicinraadet.dk