Fagudvalget vedr. svær astma

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende svær astma

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (4) Igangværende vurderinger (2)

Formand

Navn Indstillet af
Bo Chawes
Afdelingslæge, seniorforsker
Lægevidenskabelige Selskaber og udpeget af Dansk Pædiatrisk Selskab

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Karin Dahl Assing
Overlæge
Region Nordjylland
Johannes Martin Schmid
Overlæge
Region Midtjylland
Hanne Madsen
Afdelingslæge
Region Syddanmark
Nyudpegning i gang Region Sjælland
Lars Pedersen
Overlæge, klinisk lektor
Region Hovedstaden
Anne Holm Hansen
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
En patient/patientrepræsentant Danske Patienter
Panthea Bahrami
Farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Daniel Pilsgaard Henriksen
Læge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi

Medicinrådets sekretariat

Anette Pultera Nielsen
Fagudvalgskoordinator
apn@medicinraadet.dk