Dacomitinib (Vizimpro)

Ansøger: Pfizer
Indikation: EGFR-positiv ikke-småcellet lungekræft, 1. linje

Dato for endelig ansøgning: 12. juli 2019

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: Ikke fastlagt

Fagudvalg: Fagudvalget vedr. lungekræft

Kontaktperson i Medicinrådets sekretariat: Jane Skov, jsk@medicinraadet.dk

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet   Afsluttet   Clock-stop   Clock-stop
Sidst opdateret: 16. juli 2019

Status for ansøgningsproces

 

Aktivitet     Status
         

Indledende møde mellem ansøger og Medicinrådet

6. december 2018

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget foreløbig ansøgning

9. januar 2019

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har sendt protokol til ansøger

15. maj 2019

Medicinrådets protokol for vurdering af dacomitinib til behandling af ikke-småcellet lungekræft med aktiverende EGFR-mutation

      Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget endelig ansøgning

12. juli 2019

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har videresendt den økonomiske ansøgning til Amgros

12. juli 2019

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet vurderer den kliniske merværdi af lægemidlet

Ikke påbegyndt.

 

40 dage

  Uafsluttet aktivitet
         
         

Medicinrådet har sendt udkast til vurdering af klinisk merværdi i høring hos ansøger

Ikke påbegyndt.

 

14 dage

  Uafsluttet aktivitet
         
         

Medicinrådet har godkendt vurderingen af klinisk merværdi

Ikke påbegyndt.

 

1 dag

  Uafsluttet aktivitet
         
         

Medicinrådet har modtaget ansøgers høringssvar

Ikke påbegyndt.

 

1 dag

  Uafsluttet aktivitet
         
         

Endelig vurdering af klinisk merværdi

Ikke påbegyndt.

 

1 dag

  Uafsluttet aktivitet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag

Ikke påbegyndt.

 

1 dag

  Uafsluttet aktivitet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet udarbejder endelig anbefaling

Ikke påbegyndt.

 

26 dage

  Uafsluttet aktivitet