Svær astma

Medicinrådets vurdering af terapiområdet svær astma

Indstilling til vurderingen af terapiområdet blev godkendt den 1. marts 2017.

Medicinrådets behandlingsvejledning for svær astma er opdelt i to dele.

Del 1 vedrørende behandling af svær, eosinofil astma er godkendt af Medicinrådet den 6. december 2017.

Del 2 vedrørende svær, allergisk astma er godkendt af Medicinrådet den 7. marts 2018.

Ansvarligt fagudvalg: Fagudvalget vedrørende svær astma

Kontaktperson i Medicinrådets sekretariat: Louise Klokker Madsen, lkm@medicinraadet.dk

Om Medicinrådets anbefalinger på terapiområder

Medicinrådet udarbejder fælles regionale behandlingsvejledninger, som er sundhedsfaglige vurderinger af, hvilke lægemidler der kan ligestilles inden for et terapiområde.

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet   Afsluttet

 

Sidst opdateret: 15. august 2018

Status for vurderingen af terapiområdet

 

Aktivitet       Status
         

Medicinrådet har godkendt indstilling til vurdering af terapiområdet

1. marts 2017

Medicinrådet har godkendt, at der udarbejdes et udkast til en fælles regional behandlingsvejledning for svær astma på baggrund af følgende:

  • I de seneste år er en række lægemidler blevet godkendt til behandling af svær astma.
  • Fagudvalget vil udarbejde en behandlingsvejledning på området, som i øjeblikket omfatter tre lægemidler:

          o      Omalizumab (Xolair) til svær, allergisk astma

          o      Mepolizumab (Nucala) og  reslizumab (Cinqaero) til svær, eosinofil astma

  • Fagudvalget vil særligt tage stilling til, hvilke patienter der bør tilbydes biologisk behandling og undersøge, hvorvidt mepolizumab og reslizumab kan anvendes til samme population med samme effekt- og bivirkningsprofil.
  • Hyppigheden af svær astma er ukendt, men estimeres til 5-10 % af alle patienter med astma, svarende til ca. 15.000 patienter i Danmark
 

 

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har godkendt projektprotokollen

3. maj 2017

Protokol for Medicinrådets kliniske vurdering af biologiske lægemidler til svær astma

   
  Aktivitet afsluttet
         
 

Medicinrådet har tilbudt relevante lægemiddelvirksomheder at bidrage med relevant litteratur

       Aktivitet afsluttet

 

 

Aktivitet   Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet udarbejder den fælles regionale behandlingsvejledning

Påbegyndt 3. maj 2017

 

6-8 måneder

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har godkendt den fælles regionale behandlingsvejledning og det kliniske sammenligningsgrundlag

7. marts 2018

Medicinrådets behandlingsvejledning for biologiske lægemidler til svær astma - vers. 1.2

Obs: Behandlingsvejledningen for biologiske lægemidler til svær astma var opdelt i to dele for at optimere arbejdsgangen.

Del 1 omhandler IL-5-antistoffer mepolizumab og reslizumab. Del 2 omhandler omalizumab.

De to dele er samlet i en behandlingsvejledning.

30. maj 2018

Tillæg til Medicinrådets behandlingsvejledning for biologiske lægemidler til svær astma

 

 

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

Aktivitet       Status
         

Medicinrådet har sendt det kliniske sammenligningsgrundlag til Amgros

7. december 2017

 

 

  Aktivitet afsluttet
 
         
         

Medicinrådet har modtaget og godkendt det udvidede sammenligningsgrundlag fra Amgros

30. maj 2018

Udvidet sammenligningsgrundlag - biologiske lægemidler til svær eosinofil astma - 2. vurdering

30. januar 2018

Udvidet sammenligningsgrundlag - biologiske lægemidler til svær eosinofil astma

 

 

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommendationen

Dato: 15. august 2018

 

 

  Aktivitet afsluttet