Svær astma

Status: Færdigbehandlet

Sygdom:  Lunge- og luftvejssygdomme
Specifik sygdom:  Astma
Indikation/­anvendelse:  Svær astma
Fagudvalg:  Svær astma
Sidst opdateret: 15. august 2018

Behandlingsvejledning og lægemiddelrekommandation

Offentliggjort den 15. august 2018

Medicinrådets behandlingsvejledning med lægemiddelrekommandation vedrørende biologiske lægemidler til svær astma

Baggrund for Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende biologiske lægemidler til svær astma - version 1.3

Tillæg til Medicinrådets behandlingsvejledning for biologiske lægemidler til svær astma 

Status for vurdering af terapiområdet

Forberedelse og protokol

Aktivitet
Medicinrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en behandlingsvejledning for terapiområdet
Behandlet 1. marts 2017. 
Medicinrådet udarbejder en protokol
Behandlet 1. marts - 3. maj 2017. 
Medicinrådet har godkendt en protokol for behandlingsvejledningen
Medicinrådet har tilbudt relevante lægemiddelvirksomheder at bidrage med litteratur
Behandlet 4. maj 2017. 

Udarbejdelse af fælles regional behandlings­vejledning

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder behandlingsvejledningen
Behandlet 3. maj 2017 - 7. marts 2018. 
Medicinrådet har godkendt den fælles regionale behandlingsvejledning og baggrunden for Medicinrådets behandlingsvejledning
Behandlet 7. marts 2018. 

Medicinrådets behandlingsvejledning for biologiske lægemidler til svær astma - vers. 1.2

Baggrund for Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende biologiske lægemidler til svær astma - version 1.3

OBS: Behandlingsvejledningen for biologiske lægemidler til svær astma var opdelt i to dele for at optimere arbejdsgangen. Del 1 omhandler IL-5-antistoffer mepolizumab og reslizumab. Del 2 omhandler omalizumab. De to dele er samlet i en behandlingsvejledning.

30. maj 2018
Tillæg til Medicinrådets behandlingsvejledning for biologiske lægemidler til svær astma

Eventuel udarbejdelse af udvidet sammen­lignings­grundlag og/eller lægemiddel­rekommandation

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt det udvidede sammenligningsgrundlag
Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen