Knoglemarvskræft (myelomatose)

Medicinrådets vurdering af terapiområdet knoglemarvskræft (myelomatose)

Indstilling til vurderingen af terapiområdet blev godkendt den 16. august 2017.

Dato for Medicinrådets godkendelse af den fælles regionale behandlingsvejledning og det kliniske sammenligningsgrundlag: 15. maj 2019

Ansvarligt fagudvalg: Fagudvalget vedr. knoglemarvskræft (myelomatose)

Kontaktperson i Medicinrådets sekretariat: Louise Klokker Madsen, lkm@medicinraadet.dk

Om Medicinrådets anbefalinger på terapiområdet

Medicinrådet udarbejder fælles regionale behandlingsvejledninger, som er en sundhedsfaglig vurdering af hvilke lægemidler, der kan ligestilles inden for et terapiområde.

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet   Afsluttet
Sidst opdateret: 15. maj 2018

Status for vurderingen af terapiområdet

 

 

Aktivitet       Status
         

Medicinrådet har godkendt indstilling til vurdering af terapiområdet

16. august 2017

Indstilling om udarbejdelse af udkast til fælles regional behandlingsvejledning for knoglemarvskræft (myelomatose)

 

 

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har godkendt projektprotokollen

9. november 2017

Rådet har godkendt, at arbejdet deles op i to dele, så der først ses på 2. og 3. linje behandling.

Protokol for fælles regional behandlingsvejledning vedrørende knoglemarvskræft (myelomatose)

 

   
  Aktivitet afsluttet
         
 

Medicinrådet har tilbudt relevante lægemiddelvirksomheder at bidrage med relevant litteratur 

21. december 2017

      Aktivitet afsluttet

 

 

Aktivitet   Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet udarbejder den fælles regionale behandlingsvejledning

9. november 2017 - 15. maj 2019

 

8-10 måneder

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har godkendt den fælles regionale behandlingsvejledning og det kliniske sammenligningsgrundlag

Dato: 15. maj 2019

Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til knoglemarvskræft (myelomatose)

Baggrund for Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til knoglemarvskræft (myelomatose)

 

 

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

Aktivitet       Status
         

Medicinrådet har sendt det kliniske sammenligningsgrundlag til Amgros

 

Dato

 

 

  Uafsluttet aktivitet
 
         
         

Medicinrådet har modtaget og godkendt det udvidede sammenligningsgrundlag fra Amgros

Dato:

 

 

  Uafsluttet aktivitet
         
         

Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommendationen

Dato:

 

 

  Uafsluttet aktivitet