Gå til hovedindholdet

Lægemidler og indikations­udvidelser

Medicinrådet udarbejder anbefalinger af nye lægemidler og indikationsudvidelser. Du kan læse mere om Medicinrådets arbejde med nye lægemidler og indikationsudvidelser her.

Du kan abonnere på de enkelte lægemidler og modtage ændringerne via e-mail. Klik på  rss-ikonet, når du er inde på siden for det lægemiddel, som du gerne vil abonnere på.

Tilbagetrukne ansøgninger Arkiv

Viser 204 resultater

1 - 25 af 204 resultater
Sygdomsområde Specifik sygdom Lægemiddel Fagudvalg Status
Neurologiske sygdomme Migræne Eptinezumab (Vyepti) Migræne Anbefalet
Øjensygdomme Aldersrelateret makuladegeneration Faricimab (Vabysmo) Øjensygdomme Direkte indplaceret i behandlingsvejledning
Cancer, Kræftsygdomme Nyrekræft, Renalcellekarcinom Lenvatinib (Kisplyx) i komb. med pembrolizumab (Keytruda) Nyrekræft Ikke anbefalet
Cancer, Kræftsygdomme Brystkræft, Mammacancer Sacituzumab govitecan (Trodelvy) Brystkræft Ikke anbefalet
Endokrinologi, Stofskiftesygdomme Arvelig X-bundet fosfatmangel Burosumab (Crysvita) Sjældne knoglemetaboliske sygdomme Anbefalet
Cancer, Kræftsygdomme Endometriecancer, Livmoderkræft Dostarlimab (Jemperli) Kræft i æggestokkene og livmoderkræft Delvist anbefalet
Lunge- og luftvejssygdomme Astma Dupilumab (Dupixent) Svær astma Anbefalet
Cancer, Kræftsygdomme Lymfomer Chlormethin (Ledaga) Lymfekræft (lymfomer) Anbefalet
Cancer, Kræftsygdomme Cancer pulmonis, Lungekræft Lorlatinib (Lorviqua) Lungekræft Direkte indplaceret i behandlingsvejledning
Cancer, Kræftsygdomme Cancer pulmonis, Lungekræft Osimertinib (Tagrisso) Lungekræft Ikke anbefalet
Cancer, Kræftsygdomme Cancer øsofagi, Spiserørskræft Nivolumab (Opdivo) i kombination med fluoropyrimidin- og platinbaseret kemoterapi Kræft i mavesæk og mavemund Anbefalet
Endokrinologi, Hjerte- og kredsløbssygdomme, Kardiologi, Stofskiftesygdomme Amyloidose Tafamidis (Vyndaqel) Transthyretin amyloidose Delvist anbefalet
Gastroenterologi, Mave- og tarmsygdomme Kroniske inflammatoriske tarmsygdomme Ozanimod (Zeposia) Inflammatoriske tarmsygdomme Anbefalet
Lunge- og luftvejssygdomme Kronisk rhinosinuitis med næsepolypper (CRSwNP) Mepolizumab (Nucala) Inflammatoriske lidelser i næse og bihuler Anbefalet
Cancer, Kræftsygdomme Prostatacancer, Prostatakræft Apalutamid (Erleada) Kræft i blærehalskirtlen Ikke anbefalet
Cancer, Kræftsygdomme Kræft i blære og urinveje, Urotelialt karcinom Enfortumab vedotin (Padcev) Blære- og urotelialkræft Ikke anbefalet
Cancer, Kræftsygdomme Diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL) Tafasitamab (Minjuvi) Lymfekræft (lymfomer) Ikke anbefalet
Cancer, Kræftsygdomme Cancer pulmonis, Lungekræft Sotorasib (Lumykras) Lungekræft Ikke anbefalet
Cancer, Kræftsygdomme Akut leukæmi, Blodkræft Venetoclax (Venclyxto) i kombination med et hypomethylerende stof Akut leukæmi Anbefalet
Lunge- og luftvejssygdomme Kronisk rhinosinuitis med næsepolypper (CRSwNP) Dupilumab (Dupixent) Inflammatoriske lidelser i næse og bihuler Anbefalet
Stofskiftesygdomme Pompes sygdom Avalglucosidase alfa (Nexviadyme) Fenylketonuri Ikke anbefalet
Blodsygdomme, Cancer, Hæmatologi, Kræftsygdomme Paroxystisk nokturn hæmoglobinuri (PNH) Pegcetacoplan (Aspaveli) Benign hæmatologi Ikke anbefalet
Blodsygdomme, Cancer, Hæmatologi, Kræftsygdomme Polycytæmi vera Ropeginterferon-alfa-2b Kroniske myeloproliferative sygdomme (inkl. kronisk myeloid leukæmi) Ikke anbefalet
Gigtsygdomme, Reumatologi Psoriasis artrit, Psoriasisgigt Risankizumab (Skyrizi) Gigtsygdomme Ikke anbefalet
Gastroenterologi, Mave- og tarmsygdomme Korttarmssyndrom Teduglutid (Revestive) Inflammatoriske tarmsygdomme Anbefalet
1 - 25 af 204 resultater
Henter