Trastuzumab deruxtecan (Enhertu)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Daiichi Sankyo og AstraZeneca
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Brystkræft Mammacancer
Anvendelse:  3. linjebehandling af metastatisk HER2-positiv brystkræft
Fagudvalg:  Brystkræft
Sidst opdateret: 28. oktober 2021

Anbefaling

Offentliggjort den 28. oktober 2021

Medicinrådets anbefaling vedrørende trastuzumab deruxtecan til behandling af metastatisk HER2+ brystkræft

Medicinrådet anbefaler ikke trastuzumab deruxtecan (T-DXd) til patienter med metastatisk HER2+ brystkræft, som har haft tilbagefald efter to behandlinger rettet mod brystkræfttypen HER2.

Medicinrådet vurderer, at T-DXd formentlig er et virksomt stof hos patienter, der allerede er blevet behandlet med Trastuzumabemtansin (T-DM1). Medicinrådet kan dog ikke på det foreliggende, spinkle datagrundlag vurdere, om - og i givet fald hvor meget – T-DXd er bedre end den behandling patienterne får i dag. Samtidig er behandlingen dyrere end den nuværende standardbehandling.

Medicinrådet vurderer derfor, at omkostningerne til lægemidlet er for høje i forhold til den usikre merværdi for patienterne.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 16. december 2020. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 16. december 2020 - 17. marts 2021. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 14. juni 2021. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 14. juni - 1. september 2021. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 20. august 2021. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Behandlet 1. september 2021. 


Medicinrådet har den 29. september 2021 godkendt version 1.1 af vurderingsrapporten

Medicinrådets vurdering vedrørende trastuzumab deruxtecan til behandling af metastatisk HER2+ brystkræft efter progression på to HER2-rettede behandlinger - version 1.1

Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
Behandlet 1. september 2021. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 14. juni - 1. september 2021. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
Behandlet 1. september 2021. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 27. oktober 2021. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 14. juni - 27. oktober 2021. 

Medicinrådet har brugt 19 uger og 2 dage (135 dage) på arbejdet med trastuzumab deruxtecan til metastatisk brystkræft.