Tocilizumab (RoACTEMRA)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Roche
ATC-kode: L04AC07
Sygdomsområde:  Gigtsygdomme Reumatologi
Specifik sygdom:  Kæmpecellearteritis Vaskulit (kæmpecellearteritis)
Anvendelse:  Kæmpecellearteritis
Fagudvalg:  Gigtsygdomme
Sidst opdateret: 24. april 2018

Anbefaling

Godkendt den 24. april 2018

Medicinrådets anbefaling vedrørende tocilizumab som standardbehandling til kæmpecellearteritis

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 24. juli 2017. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 24. juli - 22. december 2017. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 29. januar 2018. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 29. januar - 15. marts 2018. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 8. - 22. marts 2018. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Behandlet 15. marts 2018. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 10. april 2018. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 24. april 2018. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 29. januar - 24. april 2018. 

Medicinrådet har gennemført vurderingen af tocilizumab på 12 uger og 1 dag.