Tisagenlecleucel (Kymriah)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Novartis
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Blodkræft Akut leukæmi
Anvendelse:  Akut lymfatisk leukæmi
Fagudvalg:  Akut leukæmi
Sidst opdateret: 30. januar 2019

Anbefaling

Godkendt den 30. januar 2019

Medicinrådets anbefaling vedrørende tisagenlecleucel som mulig standardbehandling til B-celle akut lymfatisk leukæmi

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
6. juli 2018. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
6. juli - 19. september 2018. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
19. november 2018. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
19. november - 12. december 2018. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
5. - 19. december 2018. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
12. december 2018. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
15. januar 2019. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
30. januar 2019. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
19. november 2018 - 30. januar 2019. 

Medicinrådet har gennemført vurderingen af tisagenlecleucel på 10 uger og 2 dage.