Fagudvalget vedr. akut leukæmi

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for fagudvalget vedrørende akut leukæmi

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

 

Fagudvalgets sammensætning

Formand

 

Indstillet af

 
         
Jan Maxwell Nørgaard
Ledende overlæge, dr.med., ph.d.
    Lægevidenskabelige Selskaber, Dansk Hæmatologisk Selskab og udpeget af Region Midtjylland
         

Navn

   

Udpeget af

 
         
Udpegning i gang     Region Nordjylland
         
Hans Beier Ommen
Funktionsledende overlæge, ph.d.
    Region Midtjylland
         
Claus Werenberg Marcher
Specialeansvarlig overlæge
    Region Syddanmark
         
Morten Krogh Jensen
Overlæge, dr.med.
    Region Sjælland
         
Kim Theilgaard-Mønch
Afdelingslæge, forskningsgruppeleder
    Region Hovedstaden
         
Henrik Sengeløv
Overlæge, dr.med.
    Region Hovedstaden  
         
Mette Kudsk Brink
Farmaceut
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
         
Kan ikke udpege     Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi  
         
Birgitte Klug Albertsen
Overlæge, ph.d.
    Dansk Pædiatrisk Selskab
         
Bodil Als-Nielsen
Afdelingslæge, ph.d.
    Dansk Pædiatrisk Selskab
       
Kan ikke udpege en repræsentant     Danske Patienter
       

Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Anette Pultera Nielsen
apn@medicinraadet.dk