Gå til hovedindholdet

Fagudvalget vedr. akut leukæmi

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende akut leukæmi

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (9) Igangværende vurderinger (1)

FAGUDVALGETS SAMMENSÆTNING

Forvaltningslovens § 4, stk. 2, har været anvendt i forbindelse med udpegning af medlemmer til dette fagudvalg. Læs mere her

Formand

Navn Indstillet af
Jan Maxwell Nørgaard
Ledende overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Hæmatologisk Selskab samt udpeget af Region Midtjylland

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Marianne Tang Severinsen
Overlæge
Region Nordjylland
Claus Werenberg Marcher
Specialeansvarlig overlæge
Region Syddanmark
Morten Krogh Jensen
Overlæge, dr.med.
Region Sjælland
Kim Theilgaard-Mönch
Overlæge, dr. med.
Region Hovedstaden
Henrik Sengeløv
Professor, overlæge, dr.med.
Region Hovedstaden
Rikke Holck Hansen
Farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Kim Dalhoff
Professor
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Bodil Als-Nielsen
Overlæge
Dansk Pædiatrisk Selskab
Bo Feldt-Rasmussen
Professor, cheflæge
Dansk Nefrologisk Selskab
Marie Helleberg
Overlæge
Dansk Selskab for Infektionsmedicin
Deltager ikke Dansk Sygepleje Selskab
Deltager ikke Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Johanne Hagelberg Mosdal
Fagudvalgskoordinator
jhd@medicinraadet.dk