Gå til hovedindholdet

Fagudvalget vedr. akut leukæmi

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende akut leukæmi

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (10) Igangværende vurderinger (3)

Forperson

Navn Indstillet af
Kim Theilgaard-Mönch
Overlæge, dr. med.
Region Hovedstaden

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Marianne Tang Severinsen
Professor, overlæge
Region Nordjylland
Ingolf Mølle
Overlæge, ph.d.
Region Midtjylland
Claus Werenberg Marcher (næstforperson)
Specialeansvarlig overlæge
Region Syddanmark
Morten Krogh Jensen
Overlæge, dr.med.
Region Sjælland
Henrik Sengeløv
Professor, overlæge
Region Hovedstaden
Rikke Holck Hansen
Farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Kim Dalhoff
Professor
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Bodil Als-Nielsen
Overlæge
Dansk Pædiatrisk Selskab
Deltager ikke Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Johanne Hagelberg Mosdal
Fagudvalgskoordinator
jhd@medicinraadet.dk