Fagudvalget vedr. akut leukæmi

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende akut leukæmi

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (7) Igangværende vurderinger (3)

Formand

Navn Indstillet af
Jan Maxwell Nørgaard
Ledende overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber, Dansk Hæmatologisk Selskab og udpeget af Region Midtjylland

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Marianne Tang Severinsen
Overlæge
Region Nordjylland
Claus Werenberg Marcher
Specialeansvarlig overlæge
Region Syddanmark
Morten Krogh Jensen
Overlæge, dr.med.
Region Sjælland
Kim Theilgaard-Mönch
Overlæge, dr. med.
Region Hovedstaden
Henrik Sengeløv
Professor, overlæge
Region Hovedstaden
Mette Kudsk Brink
Farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Kim Dalhoff
Professor
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Udpegning i gang Dansk Pædiatrisk Selskab
Bodil Als-Nielsen
Afdelingslæge, ph.d.
Dansk Pædiatrisk Selskab
Deltager ikke Dansk Sygepleje Selskab
Kan ikke udpege Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Anne Sønderbye
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
aon@medicinraadet.dk