Siponimod (Mayzent)

Status: Færdigbehandlet (Delvist anbefalet)

Ansøger: Novartis
ATC-kode: L04AA42
Sygdomsområde:  Neurologiske sygdomme
Specifik sygdom:  Multipel Sklerose
Anvendelse:  Sekundær progressiv multipel sklerose (SPMS)
Fagudvalg:  Multipel sklerose
Sidst opdateret: 24. februar 2021

Anbefaling

Godkendt den 24. februar 2021

Medicinrådets anbefaling vedrørende siponimod til behandling af aktiv sekundær progressiv multipel sklerose

Bilag til Medicinrådets anbefaling vedrørende siponimod til behandling af aktiv sekundær progressiv multipel sklerose

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 28. november 2019. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 28. november 2019 - 15. maj 2020. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 23. september 2020. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 23. september - 9. december 2020. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 27. november - 1. december 2020. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
Behandlet 9. december 2020. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 23. september 2020 - 24. februar 2021. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
Behandlet 9. december 2020. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 24. februar 2021. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 23. september 2020 - 24. februar 2021. 

Medicinrådet har brugt 22 uger på arbejdet med siponimod til behandling af sekundær progressiv multipel sklerose.