Gå til hovedindholdet

Fagudvalget vedr. multipel sklerose

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende multipel sklerose

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (11) Igangværende vurderinger (2)

Formand

Navn Indstillet af
Lars Kristian Storr
Overlæge, speciallæge i neurologi
Lægevidenskabelige Selskaber og udpeget af Dansk Neurologisk Selskab

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Udpegning i gang Region Nordjylland
Udpegning i gang Region Midtjylland
Thor Petersen
Professor, overlæge
Region Syddanmark
Lena Roug
Overlæge
Region Sjælland
Jeppe Romme Christensen (næstformand)
Afdelingslæge
Region Hovedstaden
Hilde Omestad
Klinisk farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Freja Karuna Hemmingsen Sørup
Afdelingslæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Kan ikke opfylde Medicinrådets habilitetskrav Sclerosebehandlingsregistret
Udpegning i gang Dansk Neurologisk Selskab
Matthias Kant
Overlæge
Inviteret af formanden
Marie Lynning
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Malene Krüger
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Ilse Linde
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
ili@medicinraadet.dk