Fagudvalget vedr. multipel sklerose

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende multipel sklerose

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Fagudvalgets sammensætning

Formand

 

Indstillet af

 
         
Lars Kristian Storr
Overlæge, speciallæge i neurologi
    Lægevidenskabelige Selskaber, Dansk Neurologisk Selskab
         

Navn

   

Udpeget af

 
         
Kan ikke opfylde Medicinrådets habilitetskrav     Region Nordjylland
         
Thor Petersen
Overlæge, dr.med.
    Region Midtjylland
         
Egon Stenager
Professor, centerleder, klinikchef
    Region Syddanmark
         
Said Nasim Ashna
Overlæge
    Region Sjælland
         
Jeppe Romme Christensen
Afdelingslæge
    Region Hovedstaden
         
Hilde Omestad
Klinisk farmaceut
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
         
Elisabeth Penninga
Afdelingslæge
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
         
Kan ikke opfylde Medicinrådets habilitetskrav     Sclerosebehandlingsregistret
       
Kan ikke opfylde Medicinrådets habilitetskrav     Dansk Neurologisk Selskab
       
Marie Lynning
Patient/patientrepræsentant


Malene Krüger
Patient/patientrepræsentant

    Danske PatienterDanske Patienter
       
Preben Borring Andersen
Overlæge
    Inviteret af formanden
       
Matthias Kant
Overlæge
    Inviteret af formanden

Medicinrådets sekretariat

Akademisk medarbejder
Kathrine Juelsgaard Kenting
KJK@medicinraadet.dk