Selpercatinib (Retsevmo)

Status: Færdigbehandlet (Delvist anbefalet)

Ansøger: Eli Lilly
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Lungekræft Cancer pulmonis Skjoldbruskkirtelkræft Thyreoideakræft
Anvendelse:  Recidiverende RET-fusion/RET-muteret kræft efter progression på foregående systemisk behandling
Fagudvalg:  Tværgående kræftlægemidler
Sidst opdateret: 30. september 2021

Anbefaling

Offentliggjort den 30. september 2021

Medicinrådets anbefaling vedr. selpercatinib til behandling af RET-forandret kræft i skjoldbruskkirtlen eller ikke-småcellet lungekræft

Medicinrådet anbefaler selpercatinib til patienter med RET-muteret medullær kræft i skjoldbruskkirtlen. Medicinrådet finder det sandsynliggjort, at selpercatinib er en mere effektiv og sikker behandling end cabozantinib. De tilgængelige data er lovende, men usikre. Derfor anbefaler Medicinrådet, at der i klinikken indsamles effekt- og bivirkningsdata for patienter, som behandles med selpercatinib. Medicinrådet vil senest om 3 år tage stilling til, om anbefalingen stadig skal gælde.

Medicinrådet anbefaler, at patienter ikke efterfølgende behandles med cabozantinib, da der ikke er data for effekten efter behandling med selpercatinib.

Medicinrådet anbefaler ikke selpercatinib til patienter med RET-fusion-positiv jod-refraktær kræft i skjoldbruskkirtlen. Det skyldes, at datagrundlaget er så usikkert, at Medicinrådet ikke kan vurdere, om lægemidlet er effektivt til patientgruppen.

Medicinrådet anbefaler heller ikke selpercatinib til RET-fusion-positiv lungekræft. Medicinrådet kan ikke vurdere, om selpercatinib er mere effektivt end platinbaseret kemoterapi, men vurderer, at selpercatinib kan være mere effektivt end docetaxel. Omkostningerne til selpercatinib er dog for høje i forhold til usikkerheden omkring effekten til patientgruppen.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 16. november 2020. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger
Behandlet 3. februar 2021. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 29. april 2021. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 29. april - 1. september 2021. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 20. august 2021. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
Behandlet 25. august 2021. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 29. april - 29. september 2021. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
Behandlet 1. september 2021. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 29. september 2021. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 29. april - 29. september 2021. 

Medicinrådet har brugt 21 uger og 6 dage (153 dage) på arbejdet med selpercatinib til RET-forandret kræft i skjoldbruskkirtlen og ikke-småcellet lungekræft.