Gå til hovedindholdet

Fagudvalget vedr. tværgående kræftlægemidler

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende tværgående kræftlægemidler

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (4) Igangværende vurderinger (2)

Formand

Navn Indstillet af
Lars Henrik Jensen
Cheflæge
Region Syddanmark og Dansk Selskab for Klinisk Onkologi

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Morten Ladekarl
Professor, overlæge
Region Nordjylland
Anni Ravnsbæk Jensen
Overlæge
Region Midtjylland
Pernille Wendtland Edslev
Overlæge
Region Midtjylland
Karin Holmskov Hansen
Overlæge
Region Syddanmark
Udpegning i gang Region Syddanmark
Udpegning i gang Region Sjælland
Martin Højgaard
Afdelingslæge
Region Hovedstaden
Rikke Eefsen
Afdelingslæge
Region Hovedstaden
Troels K. Bergmann
Overlæge, klinisk lektor
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Torben Steiniche
Professor, overlæge
Dansk Patologiselskab
Tina Klitmøller Agander
Overlæge
Dansk Patologiselskab
Deltager ikke Dansk Sygepleje Selskab
Simone Møller Hede (på orlov)
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Anne Sønderbye
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
aon@medicinraadet.dk