Fagudvalget vedr. tværgående kræftlægemidler

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende tværgående kræftlægemidler

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (4)

Formand

Navn Indstillet af
Lars Henrik Jensen
Overlæge
Region Syddanmark og Dansk Selskab for Klinisk Onkologi

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Morten Ladekarl
Professor, overlæge
Region Nordjylland
Anni Ravnsbæk Jensen
Overlæge
Region Midtjylland
Pernille Wendtland Edslev
Overlæge
Region Midtjylland
Karin Holmskov Hansen
Overlæge
Region Syddanmark
Eckhard Schomerus
Overlæge
Region Syddanmark
Julie Gehl
Professor, overlæge
Region Sjælland
Martin Højgaard
Afdelingslæge
Region Hovedstaden
Lisa Sengeløv
Ledende overlæge
Region Hovedstaden
Troels K. Bergmann
Overlæge, klinisk lektor
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Torben Steiniche
Professor, overlæge
Dansk Patologiselskab
Tina Klitmøller Agander
Overlæge
Dansk Patologiselskab
Lars Bastholt
Overlæge
Inviteret af formanden
Udpegning i gang Dansk Sygepleje Selskab
Simone Møller Hede
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Charlotte Hammer
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Ilse Linde
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
ili@medicinraadet.dk