Gå til hovedindholdet

Selpercatinib (Retsevmo) (revurdering)

Status: Færdigbehandlet (Delvist anbefalet)

Ansøger: Eli Lilly
ATC-kode: L01EX22
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Lungekræft Cancer pulmonis Skjoldbruskkirtelkræft Thyreoideakræft
Anvendelse:  Recidiverende RET-fusion/RET-muteret kræft efter progression på foregående systemisk behandling
Fagudvalg:  Tværgående kræftlægemidler
Sidst opdateret: 24. marts 2022

Medicinrådet har på baggrund af nye data foretaget en revurdering af selpercatinib (Retsevmo) til kræft i lunge- eller skjoldbruskkirtel (anbefaling den 23. marts 2022).

Se Medicinrådets tidligere behandling af selpercatinib (Retsevmo) til kræft i lunge- eller skjoldbruskkirtel (anbefaling den 30. september 2021).

Anbefaling

Godkendt den 23. marts 2022

Medicinrådets anbefaling vedr. selpercatinib til behandling af RET-forandret kræft i skjoldbruskkirtlen eller ikke-småcellet lungekræft - version 2.0

Medicinrådet anbefaler selpercatinib til patienter med RET-muteret medullær kræft i skjoldbruskkirtlen. Medicinrådet finder det sandsynliggjort, at selpercatinib er en mere effektiv og sikker behandling end cabozantinib. De tilgængelige data er lovende, men usikre. Derfor anbefaler Medicinrådet, at der i klinikken indsamles effekt- og bivirkningsdata for patienter, som behandles med selpercatinib.
Medicinrådet anbefaler, at patienter ikke efterfølgende behandles med cabozantinib, da der ikke er data for effekten efter behandling med selpercatinib.

Medicinrådet anbefaler også selpercatinib til RET-fusion-positiv lungekræft, hvis patienten har oplevet sygdomsforværring efter tidligere behandling med platinbaseret kemoterapi. Medicinrådet vurderer, trods det usikre datagrundlag, at det er sandsynligt, at patienterne lever længere ved behandling med selpercatinib end ved behandling med docetaxel, der er nuværende standardbehandling til denne patientgruppe.

Anbefalingen omfatter patienter, som er i god almen tilstand (performancestatus 0-1), fordi effekten af selpercatinib kun er undersøgt hos disse patienter.

Medicinrådet vil senest om 3 år tage stilling til, om anbefalingerne stadig skal gælde.

Medicinrådet anbefaler ikke selpercatinib til patienter med RET-fusion-positiv jod-refraktær kræft i skjoldbruskkirtlen. Det skyldes, at datagrundlaget er så usikkert, at Medicinrådet ikke kan vurdere, om lægemidlet er effektivt til patientgruppen.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
14. december 2021. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
14. december 2021 - 23. februar 2022. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
11. februar 2022. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
16. februar 2022. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
14. december 2021 - 23. marts 2022. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
23. februar 2022. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
23. marts 2022. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
14. december 2021 - 23. marts 2022. 

Medicinrådet har brugt 14 uger og 1 dag (99 dage) på arbejdet med revurderingen af selpercatinib til RET-forandret ikke-småcellet lungekræft.