Pemigatinib (Pemazyre)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Incyte Biosciences Nordic
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Kræft i galdevejene Cholangiokarcinom
Anvendelse:  Cholangiokarcinom
Fagudvalg:  Leverkræft
Sidst opdateret: 24. november 2021

Anbefaling

Offentliggjort den 25. november 2021

Medicinrådets anbefaling vedrørende pemigatinib til behandling af lokalavanceret eller metastatisk cholangiokarcinom - version 1.0

Medicinrådet anbefaler ikke pemigatinib som mulig 2. linjebehandling af patienter med intrahepatisk cholangiokarcinom og en FGFR2-fusion eller andet rearrangement.

Medicinrådet finder det sandsynligt, at behandling med pemigatinib for nogle patienter medfører, at deres kræfttumorer mindskes, og at der vil gå længere tid, før sygdommen forværres. Datagrundlaget er dog for usikkert til at vurdere, i hvor høj grad behandling med pemigatinib betyder, at patienterne lever længere. Medicinrådet vurderer derfor, at omkostningerne til lægemidlet er for høje sammenholdt med usikkerheden om effekten.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 20. november 2020. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 20. november 2020 - 10. marts 2021. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 2. juli 2021. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 2. juli - 27. oktober 2021. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 18. oktober 2021. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
Behandlet 18. oktober 2021. 

Ansøger har ikke fundet anledning til at fremsende et høringssvar.

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 2. juli - 24. november 2021. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
Behandlet 27. oktober 2021. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 24. november 2021. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 2. juli - 24. november 2021. 

Medicinrådet har brugt 20 uger og 5 dage (145 dage) på arbejdet med pemigatinib til cholangiokarcinom.