Gå til hovedindholdet

Fagudvalget vedr. leverkræft

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissiorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende leverkræft

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (6) Igangværende vurderinger (4)

FAGUDVALGETS SAMMENSÆTNING

Forvaltningslovens § 3, stk. 2, har været anvendt i forbindelse med udpegning af medlemmer til dette fagudvalg. Læs mere her

Forperson

Navn Indstillet af
Britta Weber
Overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Selskab for Klinisk Onkologi

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Har ikke specialet Region Nordjylland
Gerda Elisabeth Villadsen
Overlæge, klinisk lektor
Region Midtjylland
Merete Krogh
Overlæge
Region Syddanmark
Lone Galmstrup Madsen
Ledende overlæge
Region Sjælland
Kirsten Kjeldgaard Vistisen (næstforperson)
Overlæge
Region Hovedstaden
Sidsel Marcussen
Klinisk farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Kim Dalhoff
Professor
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Kirstine Petrea Bak-Fredslund
Afdelingslæge, ph.d.
Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi
Amy Daugaard Asmussen
Udviklingsansvarlig sygeplejerske, MHH
Inviteret af formanden
Udpegning i gang Inviteret af formanden
Deltager ikke Dansk Sygepleje Selskab
Tóra Haraldsen Dahl
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Marijanne Nord Madsen
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Johanne Hagelberg Mosdal
Fagudvalgskoordinator
jhd@medicinraadet.dk