Fagudvalget vedr. leverkræft

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissiorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende leverkræft

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (3) Igangværende vurderinger (2)

Formand

Navn Indstillet af
Britta Weber
Afdelingslæge
Lægevidenskabelige Selskaber

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Kan ikke udpege, da regionen ikke har specialet Region Nordjylland
Gerda Elisabeth Villadsen
Overlæge, klinisk lektor
Region Midtjylland og inviteret af formanden
Merete Krogh
Overlæge
Region Syddanmark
Lone Galmstrup Madsen
Overlæge
Region Sjælland
Kirsten Kjeldgaard Vistisen
Overlæge
Region Hovedstaden
Tóra Haraldsen Dahl
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
En patient/patientrepræsentant Danske Patienter
Mette Kudsk Brink
Farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Niels Jessen
Professor, overlæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Rozeta Abazi
Overlæge
Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi
Amy Daugaard Asmussen
Kvalitetskoordinator, sygeplejerske, MHH
Inviteret af formanden

Medicinrådets sekretariat

Anne Sønderbye
Fagudvalgskoordinator
aon@medicinraadet.dk