Fagudvalget vedr. leverkræft

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende leverkræft

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Fagudvalgets sammensætning

Forvaltningslovens § 3, stk. 2, har været anvendt i forbindelse med udpegning af medlemmer til dette fagudvalg. Læs mere her

Formand

 

Indstillet af 

 
         
Britta Weber
Afdelingslæge, ph.d.
    Lægevidenskabelige Selskaber
         

Navn

   

Udpeget af

 
         
Kan ikke udpege, da regionen ikke har specialet     Region Nordjylland
         
Gerda Elisabeth Villadsen
Overlæge, ph.d., klinisk lektor
    Region Midtjylland
Inviteret af formanden
       
Merete Krogh
Overlæge
    Region Syddanmark
         
Lone Galmstrup Madsen
Specialeansvarlig overlæge, ph.d.
    Region Sjælland
         
Kirsten Kjeldgaard Vistisen
Overlæge
    Region Hovedstaden
         
Tóra Haraldsen Dahl
Patient/patientrepræsentant
    Danske Patienter
         
En patient/patientrepræsentant     Danske Patienter  
         
Mette Kudsk Brink
Farmaceut
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
         
Niels Jessen
Professor, overlæge
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi  
         
Rozeta Abazi
Overlæge
    Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi  
         
Amy Daugaard Asmussen
Kvalitetskoordinator, sygeplejerske, MHH
    Inviteret af formanden
       

Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Kathrine Juelsgaard Kenting
kjk@medicinraadet.dk