Pembrolizumab (Keytruda) i komb. med kemoterapi

Status: Færdigbehandlet (Delvist anbefalet)

Ansøger: MSD Danmark
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Lungekræft Cancer pulmonis
Anvendelse:  Ikke-planocellulær ikke-småcellet lungekræft
Fagudvalg:  Lungekræft
Sidst opdateret: 10. april 2019

Medicinrådet har på baggrund af nye data genoptaget sagen den 23. januar 2020. 

Se Medicinrådets revurdering af pembrolizumab til ikke-planocellulær ikke-småcellet lungekræft med PD-L1-ekspression < 1 %, som blev afsluttet 21. oktober 2020.

Anbefaling

Offentliggjort den 10. april 2019

Medicinrådets anbefaling vedrørende pembrolizumab i kombination med kemoterapi til behandling af ikke-planocellulær ikke-småcellet lungekræft

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 15. juni 2018. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 15. juni - 2. oktober 2018. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 3. december 2018. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 3. december 2018 - 30. januar 2019. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 23. januar - 6. februar 2019. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
Behandlet 30. januar 2019. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 28. februar 2019. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 10. april 2019. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 3. december 2018 - 10. april 2019. 

Medicinrådet har gennemført vurderingen på 13 uger og 1 dage.

Der har været i fagligt clockstop fra den 20. februar til den 28. marts.