Gå til hovedindholdet

Ozanimod (Zeposia)

Status: Færdigbehandlet (Delvist anbefalet)

Ansøger: Bristol Meyers Squib på vegne af Celgene
ATC-kode: L04AA38
Sygdomsområde:  Neurologiske sygdomme
Specifik sygdom:  Multipel Sklerose
Anvendelse:  Attakvis multipel sklerose
Fagudvalg:  Multipel sklerose
Sidst opdateret: 24. februar 2021

Anbefaling

Godkendt den 24. februar 2021

Medicinrådets anbefaling vedrørende ozanimod til behandling af attakvis multipel sklerose

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
1. maj 2020. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
1. maj - 4. august 2020. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
20. november 2020. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
20. november 2020 - 27. januar 2021. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
15. januar - 3. februar 2021. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
3. februar 2021. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
20. november 2020 - 24. februar 2021. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
27. januar 2021. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
24. februar 2021. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
20. november 2020 - 24. februar 2021. 

Medicinrådet har brugt 13 uger og 5 dage på arbejdet med ozanimod til attakvis multipel sklerose.