Olaparib (Lynparza) i kombination med bevacizumab

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: AstraZeneca
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Æggestokkekræft Ovariecancer
Anvendelse:  Nydiagnosticeret avanceret HRD-positiv kræft i æggestokkene, æggelederne eller primær kræft i bughinden
Fagudvalg:  Kræft i æggestokkene og livmoderkræft
Sidst opdateret: 23. juni 2021

Anbefaling

Offentliggjort den 23. juni 2021

Medicinrådets anbefaling vedr. olaparib i kombination med bevacizumab til 1. linje vedligeholdelsesbehandling af avanceret high-grade kræft i æggestokkene, æggelederne eller primær kræft i bughinden med homolog rekombinationseffekt

Medicinrådet anbefaler ikke Olaparib i kombination med bevacizumab til 1. linje vedligeholdelsesbehandling af kræft i æggestokkene, uagtet om patienterne har BRCA-mutation eller homolog rekombinationsdefekt (HRD-positive).

For patienter med BRCA-mutation har kombinationsbehandlingen samlet set ikke bedre effekt og er samtidig forbundet med flere bivirkninger end behandling med olaparib alene, som er den behandling, patienterne får i dag.

For patienter uden BRCA-mutation, som er HRD-positive, kan kombinationsbehandlingen forlænge perioden, før patienternes kræftsygdom forværres, men prisen er for høj.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 29. september 2020. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger
Behandlet 26. november 2020. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 12. februar 2021. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 12. februar - 28. april 2021. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 16. april 2021. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
Behandlet 28. april 2021. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 12. februar - 23. juni 2021. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
Behandlet 28. april 2021. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 23. juni 2021. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 12. februar - 23. juni 2021. 

Medicinrådet har brugt 18 uger og 5 dage (131) på arbejdet med olaparib i kombination med bevacizumab til nydiagnosticeret kræft i æggestokkene med homolog rekombinationsdefekt.