Gå til hovedindholdet

Olaparib (Lynparza) i kombination med bevacizumab

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: AstraZeneca
ATC-kode: L01XX46
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Æggestokkekræft Ovariecancer
Anvendelse:  Nydiagnosticeret avanceret HRD-positiv kræft i æggestokkene, æggelederne eller primær kræft i bughinden
Fagudvalg:  Gynækologisk kræft
Sidst opdateret: 20. april 2023

Medicinrådet revurderer denne anbefaling

Revurderingen sker, fordi ansøger har indsendt en anmodning om revurdering.

Anbefaling

Godkendt den 23. juni 2021

Medicinrådets anbefaling vedr. olaparib i kombination med bevacizumab til 1. linje vedligeholdelsesbehandling af avanceret high-grade kræft i æggestokkene, æggelederne eller primær kræft i bughinden med homolog rekombinationseffekt

Medicinrådet anbefaler ikke Olaparib i kombination med bevacizumab til 1. linje vedligeholdelsesbehandling af kræft i æggestokkene, uagtet om patienterne har BRCA-mutation eller homolog rekombinationsdefekt (HRD-positive).

For patienter med BRCA-mutation har kombinationsbehandlingen samlet set ikke bedre effekt og er samtidig forbundet med flere bivirkninger end behandling med olaparib alene, som er den behandling, patienterne får i dag.

For patienter uden BRCA-mutation, som er HRD-positive, kan kombinationsbehandlingen forlænge perioden, før patienternes kræftsygdom forværres, men prisen er for høj.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
29. september 2020. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger
26. november 2020. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
12. februar 2021. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
12. februar - 28. april 2021. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
16. april 2021. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
28. april 2021. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
12. februar - 23. juni 2021. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
28. april 2021. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
23. juni 2021. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
12. februar - 23. juni 2021. 

Medicinrådet har brugt 18 uger og 5 dage (131) på arbejdet med olaparib i kombination med bevacizumab til nydiagnosticeret kræft i æggestokkene med homolog rekombinationsdefekt.